آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار سوره الرحمن

آثار و برکات سوره الرحمن

آثار و برکات سوره الرحمن تعداد آیات: 78 مکی یا مدنی: مکی الرحمن پنجاه و پنجمین سوره قرآن است الرحمن و نام دیگرش «آلاء» است امام صادق علیه السلام فرمودند: از قرائت سوره الرحمن و عمل به آن غافل نباشید زیرا این سوره…
متن دوم