آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار سوره احقاف

آثار و برکات سوره احقاف

آثار و برکات سوره احقاف تعداد آیات: 53 مکی یا مدنی: مکی احقاف؛ چهل و ششمین سوره قرآن است امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس هر شب یا هر شب جمعه سوره احقاف را قرائت نماید خداوند در زندگی دنیایی اش او را به ترسی مبتلا نمی…
متن دوم