آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار سوره احزاب

آثار و برکات سوره احزاب

آثار و برکات سوره احزاب تعداد آیات: 73 مکی یا مدنی: مدنی احزاب سی و سومین سوره قرآن است آثار و برکات سوره احزاب 1) خواستگار فراوان می شود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: اگر سوره احزاب را بر…
متن دوم