آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آبدستان تعبیر

آبدستان

آبدستان آبدستان آفتابه‌ای است که برای شستن دست و صورت به کار می‌رود، و نه آفتابه توالت. شاید امروزه بتوان تعبیرهای زیر را در مورد شیر دستشویی و... نیز به کار برد، زیرا وسایلی هستند که با آنها دست و صورت شسته می‌شود.  ابن سیرین می‌گوید:…
متن دوم