آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

آموزش

آموزش

اسرار سنگهای شفا بخش قسمت اول

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا اسرار سنگهای شفا بخش قسمت اول بر گرفته از ۱۰۰ باب شفا و اسرار ۴ گانه سلامتی آشنایی با اسرار سنگهای شفا بخش برگفته از نرم افزار ۱۰۰ باب شفا و اسرار ۴گانه سلامتی سنگ آزوریت    …

آموزش عــــلـــوم عرفانی بــــاطــــل ســــحــــر مجرب

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر آموزش علوم غریبه باطل سحر مجرب برای نزدیک کردن زن و مردی که بوسیله سحر بین آنها جدائی افتاده بشرح زیر عمل کن.برای مرد در برج حمل و در ساعت مشتری و برای زن در ساعت زهره وفق فوق را با مشک و…

اسرار سنگهای شفا بخش قسمت دوم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا آشنایی با اسرار سنگهای شفا بخش برگفته از نرم افزار ۱۰۰ باب شفا و اسرار ۴گانه سلامتی   سنگ آزوریت – ملکیت کلیات این سنگ به مادر طبیعت شهرت دارد ، زیرا از ترکیب دو رنگ بسیار زیبا…

اسرار گیاهان دارویی درس سیم .توس (غان)

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا توس (غان)        White Birch نام علمی         Betula  alba ترکیبات شیمیایی خواص داروئی طرز استفاده مضرات درخت-توس- کلیات گیاه شناسی غان درختی بسیار زیبا است که ارتفاع آن تا ۳۰ متر…

طب امامان درس: ۴۳ درمان جذام

درمان جذام ۱ . امام صادق فرمود : هر کس که تره تیزک در شب بخورد ، رگ جذام ذر بینی اش زده می شود و شب را می گذارند در حالیکه از آن رگ خون می ریزد . ۲ . امام صادق فرمود : هرکس که پش از خواندن نماز…

اسرار گیاهان دارویی درس بیست و هفتم .تخم کتان

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا تخم کتان         FLAX SEED نام علمی      Linum usitatissimum ترکیبات شیمیایی خواص داروئی طرز استفاده مضرات تخم کتان کلیات گیاه شناسی امروزه گیاه کتان در منطقه وسیعی از اروپا و آُیا…

طب امامان درس.۴۴ خواص بادروج

۱ . امام صادق فرمود : بادروج ، سبزی انبیاء است و در آن هشت ویژگی است : ۱ – غذا را هضم می کند ۲ – رگ ها را باز می کند   ۳ – دهان را خوشبو می نماید . ۴ – اشتها را زیاد می کند   ۵ – خون را صاف می…

اسرار گیاهان دارویی درس بیست و هشتم .ترب و تربچه

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا ترب و تربچه         Radish نام علمی     Raphanus sativus ترکیبات شیمیایی خواص داروئی طرز استفاده مضرات ترب و تربچه کلیات گیاه شناسی ترب گیاهی است یکساله که ارتفاع ساقه آن تا یک متر…

اسرار گیاهان دارویی درس.بیست و ششم.پیاز

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا پیاز         Onion نام علمی      Allium cepa ترکیبات شیمیایی خواص داروئی طرز استفاده مضرات پیاز کلیات گیاه شناسی پیاز گیاهی است دو ساله دارای برگهای توخالی و استوانه ای شکل . ساقه…

آیه جهت درمان شکستگی

جهت درمان شکستگی : هر کس با ایمان این آیه را بر قدری زیتون چهل بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و موضع کوفت و شکستگی را به آن چرب کند شفا یابد . بخشی از آیه ۷۸ سوره یس : قَالَ مَنْ…

طب امامان درس:۴۱ درمان رطوبت

برگرفته از مجموعه نرم افزار حرز 14 معصوم درمان رطوبت ۱ . امام صادق فرمود : موسی ازرطوبت به خداوند شکایت نمود خداوند به او دستور داد که هلیله ، بلیله ، املج ( نوعی گیاه دارویی است که آن را طریفل نیز می گویند ) با عسل مخلوط کند و…
متن دوم