آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه معصومین,چند چیز مو را مى رویاند

0

گفتار ائمه معصومین,چند چیز مو را مى رویاند

 

 اول – خضاب با حنا
 دوم – خوردن انجیر
 سوم – مسواک نمودن
 چهارم – خوردن پیاز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم