آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب کمى نور چشم مى شود

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب کمى نور چشم مى شود

 اول – کندن موهاى زیر بغل
 دوم – خوردن ماهى
 سوم – زیادى موى سر
 چهارم – پوشیدن کفش سیاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم