آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صحت بدن است

0

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صحت بدن است

 

اول – مسافرت کردن
دوم – روزه گرفتن
سوم – خوددارى از انداختن آب دهان در مسجد
چهارم – کم خوردن
پنجم – آب خوردن در روز در حال ایستاده
ششم – طعام نخوردن مگر در وقتى که گرسنه باشد
هفتم – خوددارى کردن از خوردن در حالى که هنوز سیر نشده است
هشتم – جویدن طعام کاملا پیش از فرو بردن آن
نهم – در وقت خوابیدن دفع بول و غایط نمودن .
دهم – کم آب خوردن
یازدهم – خوردن میوه در اوایل فصل آنها.
دوازدهم – حفظ کردن خود از سرما در پاییز و حفظ نکردن خود از سردى هوا در بهار.
سیزدهم – خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ صبح ناشتا.
چهاردهم – خوردن آب باران .
پانزدهم – شستن دست پیش از خوراک
شانزدهم – بعد از خارج شدن از حمام ، به قدمها آب سرد ریختن
هفدهم – خوردن سه کف از آب گرم حمام
هجدهم – حج و عمره بجا آوردن
نوزدهم – نماز شب خواندن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم