آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صافى رنگ و حسن صورت است

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صافى رنگ و حسن صورت است

 اول – خوردن به
 دوم – خوردن کدو
 سوم – خوردن پیاز
 چهارم – خوردن روغن زیتون
 پنجم – خوردن بادنجان
 ششم – خوردن تره
 هفتم – خوردن سه کف از آب گرم حمام
 هشتم – خوردن مویز
 نهم – خوردن کاسنى
 دهم – خوردن سیاه دانه و گردو
 یازدهم – خوردن انار
 دوازدهم – گرفتن مو از دماغ
 سیزدهم – تراشیدن مرد، سرش را
 چهاردهم – کم خوردن و سیر نشدن از طعام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم