آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه,چند چیز موجب محکمى لثه و آرامى درد دندان است

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا

گفتار ائمه,چند چیز موجب محکمى لثه و آرامى درد دندان است

 اول – خلال کردن دندانها
 دوم – خوردن پیاز
 سوم – خوردن سرکه
 چهارم – مسواک نمودن
 پنجم – خضاب کردن
 ششم – بعد از طعام با سعد مضمضه کردن
 هفتم – حجامت کردن
 هشتم – شانه کردن ریش
 نهم – کندر جویدن
 دهم – الحمدللّه گفتن بعد از عطسه کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم