آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چگونه دیگران را هیپنوتیزم کنیم

0

 روش مختلف علمای هیپنوتیزم در خواب کردن

کاملاً شبیه یاد گرفتن رانندگی است که حفظ کردن مطالب و دستورات کتاب و بدون استاد نمی‌توان رانندگی را یاد گرفت، معذالک در اینجا من روش چند نفر از دانشمندان بزرگ هیپنوتیزم را از کتاب «هیپنوتیزم مصور» نوشته ویلابلو، ترجمه ناصرالملوک شریف در اینجا می‌آورم، از هر یک از این روش‌هایی که در زیر گفته می‌شود می‌توانید در خواب کردن اشخاص استفاده کنید.

۱-  رش دکتر «ریشه» در هیپنوتیزم کردن

دکتر «ریشه» جلوی «خوابرو» می‌نشست و در میان دو چشمش نگاه می‌کرد و با لحن ملایمی می‌گفت «وقتی من شما را می‌نگرم، پلک‌های شما سنگین می‌شوند، سنگین شدند … بسته شدند … چشم‌هایتان را ببندید»

بعد دو دستش را بالای سر سوژه یا مریض می‌برد و بدون تماس از بالای سر سوژه تا سر معده چند پاس می‌داد در ضمن تلقین می کرد: بخواب …. بخواب ….. بخواب …..

بعد در بیخ گوشش می‌گفت، خیلی  عمیق بخواب.

۲-  روش دکتر «برنهایم»: دکتر برنهایم روش خود را در کتاب خود به نام «معالجه از طریق تلقین» که در ۱۹۰۲ در نیویورک چاپ شده بیان می‌دارد، (این کتاب به فارسی ترجمه نشده(. برنهایم روبه روی «خوابرو» می نشست زانوان سوژه را در میان زانوان خود می‌گرفت، و  ثابت به چشم‌های سوژه نگاه می‌کرد، برخی اوقات پاس‌های ملایمی می‌داد، آن قدر نگاه می‌کرد(سایت هیپنوتیسم دات آی آر) تا چشم‌های سوژه آب بیفتد و  یا شروع به بسته شدن نماید، در این هنگام شروع به تلقین می‌کرد، می‌گفت آها! حالا چشم‌هایت می‌خواهند بسته شوند، خوابت گرفته، راحت بخواب. آن قدر تلقین می‌کرد تا سوژه به خواب برود و سپس  شروع به معالجات لازم می‌نمود.

۳-  روش دکتر  «بوردویل»: این دکتر در عملیات خود علاوه بر تسخیر  نگاه، شست‌های سوژه را در دست می‌گرفت، اگر احیاناً مریض یا سوژه او به خواب نمی‌رفت با دو دست به روی کره چشم مطابق شکل زیر کمی فشار می‌داد و تبقین می‌نمود تا خوابش سنگین شود.

untitled-23

۴-  روش دکتر پیگمان: دکتر پیگمان برای هیپنوتیزم کردن از وسایل فیزیکی استفاده می‌کرد. بدین ترتیب که به سوژه خود می‌گفت بایستد و سپس دستش را روی شانه چپ مریض می‌گذاشت و سپس در دست چپ خود شئ‌ای درخشان به فاصله دو تا ده سانتی‌متر از سر مریض نگاه می‌داشت و به مریضش دستور می‌داد به آن شئ درخشان نگاه کند وقتی که پاهای مریض می‌لرزید دستش را به پشت او حائل می‌کرد که نیفتد سپس شروع می‌کرد تا خوابش عمیق شود.

۵-    روش ژرلن: اگر بخواهید طبق روش «ژرلین» شخصی را خواب کنید بایستی بدین ترتیب عمل نمایید. سوژه را پشت به روشنایی بنشانید و بگویید فکر کند که می‌خوابد. در چشمانش نگاه کنید و با آهنگ یک وزن، که بلند و کوتاه نشود بگویید سرت سنگین شده، آه، چه زود پلک‌هایت خم می شوند. بعد از بالای سر تا معده او را پاس دهید، پس از پاس دادن دست راست را روی سر سوژه بگذارید و مانند تصویر زیر و مرتباً تلقین کنید و کمی هم بر روی کره چشم سو ژه فشار دهید و او را در جای راحتی بخوابانید.

 1414

۱-  روش کشیش فاریا: کشیش فاریا«خوابرو» را جلوی  خود می‌نشاند و می‌گفت به هیچ چیز فکر نکن مگر به خوابیدن؛ عمیقانه نگاهش می‌کرد، تا ده دقیقه بعد یک مرتبه دستهایش را پایین می‌آورد و بعد می‌گفت: سوژه عزیز فوراً بخوابید، یک دست را روی پیشانی «خوابرو» می‌گذاشت و می‌گفت می‌خواهم راحت بخوابی. (شکل زیر)

01011

روش دلوز:  هیپنوتیزور معروف «دلوز» سوژه را در مقابل خود می‌نشاند، به طوری که پاهایش متصل به هم باشند، بعد پاهای خود را در پهلوی پای سوژه قرار داده دو دست او را نیز  مطابق شکل زیر در دست می‌گرفت و در چشمانش نگاه می‌کرد. در این حال دستهایش را بالای سر سوژه می‌برد و از شانه تا نوک انگشتان او را با تماس تمام کف دست پاس می داد. سپس دو دست را می‌گذاشت سر معده سوژه به طوری که شست سر  معده و بقیه انگشتان در اطراف آن قرار گیرد.

0404

دو دقیقه صبر می‌کرد، آنگاه دست را روی سر سوژه قرار داده از بالای سر تا سر معده را پنج، شش مرتبه پاس می‌داد و پاس‌ها را تا ران‌های سوژه آنقدر ادامه می‌داد تا سوژه به خواب عمیقی فرو می‌رفت.

روش موتن: «موتن» این طریه را انتخاب می‌کرد. البته چشمان بسیار قوی داشت. شست‌های سوژه را در دست می‌گرفت، ده دقیقه الی یک ربع در چشم‌های سوژه نگاه می‌کرد. اگر حساس بود فوراً به خواب می‌فت ولی اگر مقاومت داشت یک دست را به پیشانی سوژه و دست دیگر را پشت گردن او گذاشته چند دقیقه در این حال باقی می‌ماند (شکل زیر) و سوژه را به آرامی می‌نشاند، بعد از پشت گردن تا باسن و ران‌های وسوژه را پاس می‌داد، سپس دست راست را جلو او نگاه داشته از مقابل دماغش آهسته تا برابر سینه می‌آورد.

سوژه به خواب عمیقی فرو می‌رفت سپس او را به حرف وامی‌داشت و سوالات را شروع می‌کرد. آنگاه با پاس‌های استردادی بیدارش می‌کرد.

41414

مناطق خواب‌آور بدن: برخی از هیپنوتیزم کنندگان معتقدند که برخی از نقاط بدن برای به خواب رفتن بسیار حساس است، که اگر  هیپنوتیزم کننده این نقاط را پیدا کند به سهولت می‌تواند سوژه را خواب نماید، این نقاط در نوک انگشتان، آرنج‌ها، ران‌ها، پشت باسن، طرفین گلو و از همه حساس‌تر پیشانی،  مغز  سر و تخم چشم‌ها هستند، مثلاً‌اگر هیپنوتیزم کننده دست روی پیشانی یا فرق سر سوژه بگذارد زودتر به خواب خواهد رفت و یا اگر پشت ابروها ماساژ داده شود، سوژه خیلی زود به خواب خواهد رفت و برخی از اشخاص هم هستند که بر عکس کوچک‌ترین تماس با هر نقطه از بدنشان موجب می‌شود که اصلاً هیپنوتیزم نشوند.  این اشخاص ممکن است در مقابل صدا یا نگاه و نور حساس باشند.

روش دکتر «ژول بونه» در هیپنوتیزم کردن:

دکتر «ژول بونه» می‌گوید: سوژه را ایستاده یا نشسته می‌توان هیپنوتیزم کرد، برای «خوابرو» نشستن یا ایستادن فرق نمی‌کند ولی هیپنوتیزورها راحت‌ترند بایستند، بعضی‌ها برعکس  نشسته را ترجیح می‌دهند ولی دکتر «ژول بونه» میگوید: ایستاده را بهتر می‌دانم. اول چند پای به روی کره چشم سوژه داده و بعد از شانه تا زانوان سوژه را پاس می‌دهم (شکل زیر) سپس پشت سر سوژه می‌روم دستهایم را به روی کتف‌های او می‌گذارم، به طوری که شست نزدیک ستون فقرات ، انگشتان کمی فرو رفته در زیر تیغه کتف قرار گیرد.

02021

با «خوابرو» هیچ صحبت نمی‌کنم، بعد دستهایم را به طرف خودم می‌کشم اگر «سوژه» به عقب کشیده شود فوراً او را می خوابانم ولی اگر کشیدن نشود و ایستادگی نماید باز هم کلمه‌ای حرف نمی‌زنم، بلکه دوباره دستهایم را به کتف‌ها می‌گذارم و به عقب می‌کشم، بعداً آهسته می‌گویم «به عقب سر کشیده می‌شود. حتماً کشیده می‌شوی. ناراحت مباش، به هر طرف که بدنت متمایل است مقاومت مکن » در این وقت دستم را برمی‌دارم و «خوابرو» به عقب کشیده می‌شود.

هر کس به اندازه حساسیتش مقاومت می‌کند، بعضی‌ها بی‌اختیار پرت می‌شوند، ولی اغلب جای خود را تغییر می‌دهند. «هیپنوتیزور» باید خیلی با حوصله و صبور باشد.

در ضمن عمل باید مرتب تلقین نمود. به هر حال آنگاه برای سومین بار کتف‌های سوژه را با قدرت کف دست به سوی خود یکشید و بگویید که: «طولی نمی‌کشد که به روی بازوان شما مثل یک جسم بی‌حس و سنگینی می‌افتد» در این  حال با یک دست سر معده و با دست دیگر ناحیه لگن «خوابرو» را مالش دهید و سعی کنید تعادلش بهم نخورد و وقتی ماساژ می‌دهید تلقین کنید که به زودی به خواب عمیق و سنگینی خواهید رفت، آرام و راحت بخوابید.

چند دقیقه هم ناحیه کمر معمول را تا ران‌هایش مالش دهید. بعد دست‌های خود را به کتف‌های «سوژه» بگذارید و خودتان را حائل قرار دهید، اگر «خوابرو» حساس هم نباشد نتیجه قطعی گرفته‌اید.

اگر سوژه مقاومت نماید: ولی بعضی اوقات که مریضی  مقاومت می‌نماید فوراً یک دست به پیشانی او بگذارید و با دست دیگر آهسته حفره چشم او را فشار دهید. اگر مدت بیست دقیقه به همین حال بماند، سوژه به خواب عمیقی فرو خواهد رفت.

با این حال  بعضی از مریض‌ها بازهم مقاومت نموده و بدنشان به همان حال باقی می‌ماند، در این صورت سوژه را بنشانید و یک شئ درخشان جلو چشمانش نگاهدارید، مثلاً یک اشرفی طلا که بر روی مخمل مشکی دوخته‌اید، یا سر تنگ کریستال که تراش داشته باشد.

به «خوابرو» بگویید که به خوابیدن فکر کند، دستهایش را کناربدنش بگذارد،مدت چهار تا پنج دقیقه شئ درخشان را جلوی او نگاه دارید و بگویید چشم از آن شئ درخشان بر ندارد.

اگر تعادلش بهم خورد او را راحت بخوابانید و سر تنگ را به دستش داده و  بگویید که به فاصله پنج تا شش سانتی‌متری چشمانش نگاه داشته  و به آن  نظر کند.

مدت یک ربع ساعت او را به حال خود بگذارید تا چشمانش بسته شود اگر چشمانش را بست که خوابیده است، ولی چنان‌چه چشمانش را باز کرد دستهایتان را به روی چشمانش بگذارید و  ببندید و با تحکم بگویید محال است بتوانی چشمانت را باز کنی، اگر چشمانش را باز نکرد، مطمئن باشید که خواب است ولی در صورتی که چشمانش را باز کرد نمی‌توانید مطمئن شوید که به خواب رفته است. سپس از جمجمه تا سر معده او را پاس دهید . اگر پلکهایش بهم خورد با دست خودتان چشمانش را ببنید و بگویید مقاومت مکن، سلامتی تو بسته به این است که بخوابی، موقعی که اعصاب مریض مرتعش گشت و به طور محسوسی لرزید مطمئن باشید که «سوژه» می‌خوابد اگر با حوصله و دقت این روش را ادامه بدهید اثر آن  صدر در صد است

دکتر «ژول بونه» با این روش خود خواسته است دستوری بدهد که با آن بتوان همه را هیپنوتیزم کرد و با این روش  غیرممکن است و این روش کاملاً قدیمی است. برای این‌که بتوانیم همه را هیپنوتیزم کنیم باید نخست با مکانیسم‌های دفاعی بیمار آشنا شویم،و طبق سازوکارهای دفاعی روش خاصی انتخاب نماییم و سوژه را هیپنوتیزم نماییم. این روش‌ها در مبحث هیپنوتیزم معالجی که دکتر مجبور است همه مراجعین را هیپنوتیزم نماید به طور مفصل بیان خواهد شد.

 ادامه دارد…

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم