آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پنج حرکت یوگا برای سفت کردن شکم و سم زدایی

0

پنج حرکت یوگا برای سفت کردن شکم و سم زدایی

این پنج حرکت یوگا فوق العاده موثر و اثر کذار برای سفت کردن عظلات شکم و همچنین برای سم زدایی بدن می باشد

هر حرکت را باید بین ۲۰ تا ۳۰ ثانیه انجام دهید و  هر حرکت باید ۳ بار انجام گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم