آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم تمرین اول و دوم

0

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم تمرین اول و دوم

این دسته از تمرینها برای شل و وانهاده کردن عضلات بدن است.برای اقسام بیماریهای رماتیسم,آرتروز,فشار خون بالا,بیماری های قلبی یا سایر دردهای رنج آور ناشی از انقباض بدنی به عنوان درمان عالی توصیه شده است.این تمرین ها معمولا برای آزادی انرژی های بلوکه شده رنج آور در عضلات مفید است و به همان نسبت بریدن بدن پرانیک اثر می گذارد و سود آور است.

آگاهی:ممکن است که شما تمرین ها را به سه طریق انجام دهید:

الف:با آگاهی واقعی از حرکات فیزیکی و تاثیر متقابل اعضاء بدن برهم.مانند,استخوانها,مفاصل,پی ها و عضلات ماهیچه ای و نحوه حرکت انرژی در سایر قسمت های بدن.در انجام هر دور و کامل شدن ,افکاری در ذهن ظاهر می شود که نتیجه آن آرامش و تعادل است که هماهنگی را در ساختار فیزیکی ایجاد می کند.

ب:باآگاهی و تکامل تدریجی تنفس.در افزایش آگاهی از حرکات فیزیکی مشروحه فوق حرکات در ذات با تنفس هماهنگ می شوند و کندی حرکت امواج مغزی را در هر دور ایجاد می نمایند در نتیجه بیشترین وانهادگی ذهنی و آگاهی حاصل می شود.مزیت دیگر آن,جریان فیزیکی در سطوح پرانیک است که معمولا برای هماهنگ کردن و حیات مجدد بدن و تکامل اعمال ارگانهای درون سودمند است.تنفس روحی همان گونه که در مورد آساناها گفته شد,تمرین می شود.در این صورت بیشترین سود برای تمرین کننده حاصل می شود.به کارگیری تنفس روحی همزمان بر بدن پرانیک اثر می گذارد و جریان حرکت انرژی در کانالهای انرژی را متعادل می کند.

ج:آگاهی حرکت پرانا در بدن.ممکن است شما جریان پرانا را مانند یک امر محسوس در بدن تجربه کنید.

زمان استراحت:بعد از هر دو یا سه حرکت با چشم های بسته در وضعیت راحت بنشینید و از تنفس طبیعی و از هر فکر یا احساسی که در ذهن حاصل می شود آگاه باشید,سپس بعد از یک دقیقه یا بیشتر تمرین را ادامه دهید.این حالت شما تنها استراحت بدن نیست بلکه توسعه آگاهی از الگوهای انرژی درون و ساختار روان و هیجانها است.این زمان استراحت به تنهایی خودش همپایه انجام آسانا است و نباید از آن غفلت شود.اگر در اثنای اجرای تمرین در هر لحظه احساس خستگی کردید فورا در حالت شاو آسانا استراحت کنید.

در پایان هر تمرین سه الی پنج دقیقه تمرین شاو آسانا ضروری است.

وضعیت:تمام تمرین های گروه اول پاوان موکت آسانا در وضعیت ثابت و نشسته روی زمین انجام می شود.در طول تمرین بدن باید راحت باشد و تنها عضلات در ارتباط با انجام آسانا حرکت می کنند.شما باید از کل تمرین آگاه باشید و برای سود بیشتر چشمها را بسته نگاه دارید.تمرین نباید صرفا مکانیکی باشد.در طول تمرین آگاهی کامل از جزئیات تمرین ضروری است.

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسمبنشینید و پاها را مستقیم در جلوی بدن روی زمین قرار دهید.

کف دستها را در طرفین بدن و عقب سر را روی زمین قرار دهید,درست در مقابل کفل ها.

ستون فقرات ,گردن و سر باید راست و مستقیم باشد.شانه ها راست.

ستون فقرات را راست کنید و بازوها را حمایل آن نگاهدارید .چشمها را ببندید و تمام بدن را در وضعیت وانهاده قرار دهید.

خم کردن انگشتان پا و کشش مچ پا

 

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم

تمرین۱

در وضعیت قبلی پاها مستقیم و جدا از هم قرار گیرد و دستها را در عقب سر مقابل کفل ها روی زمین و آنها را حمایل بدن کنید. بدن را کمی کج کنید و بازوها راحمایل بدن نمائید.

در حد توان ستون فقرات را راست نگاهدارید.

از انگشتان پا آگاه باشید و آهسته آنها را به سمت جلو و عقب حرکت دهید.پاه مستقیم,پاشنه و مچ پا وانهاده و بدون حرکت.

موقعیت را برای چند ثانیه حفظ کنید.

حرکت را ده مرتبه تکرار نمائید.

تنفس:دم,هنگام حرکت انگشتان پا به عقب.

بازدم,هنگام حرکت انگشتان پا به جلو.

آگاهی:روی تنفس,شمارش ذهنی و ادامه احساس حرکت.

تمرین ۲٫

وضعیت قبل را حفظ کنید و پاها را مستقیم و محکم و جدای از هم نگاهدارید.آهسته هر دوپا را از عضله مچ پا به سمت عقب و جلو حرکت دهید.کوشش کنید پاها مستقیم به جلو کشیده شوند و درکشش به سکمت جلو انگشتان پا زمین را لمس کنند.بعد آنها را درجهت زانوها به سمت عقب برگردانید.این وضعیت را برای چند ثانیه حفظ کنید.(شکل ۲)

حرکت را ده بار تکرار نمادید.

 

تنفس:دم,هنگام حرکت پا به سمت عقب.بازدم,با حرکت پاها به جلو.

آگاهی:روی تنفس,شمارش ذهنی,حرکت.کشش ممتد پا,مچ,قوزک و عضلات و مفاصل ساق پا.

——————————————————————————————————

hatayoga

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم تمرین اول و دوم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم