آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پانزده تا از اسرار عدد دو

0

پانزده تا از اسرار عدد دو

پانزده تا از اسرار عدد دو

 

۱-سرّ دو چوب همراه میّت

مستحب مؤکد است، دو چوب‏تر و تازه «دو شاخه درخت رابگیرند و برگهایش را از آن جدا نمایند، هر یک از آن به اندازه یکذراع یعنى از آرنج تا سر انگشتان باشد و اگر کوتاهتر باشد هممانعى ندارد.) یکى از آن دو چوب را در جانب راست از گلوگاه تاهر جا که رسید چسبیده به بدن بگذارند، و دیگرى را در جانبچپ، روى پیراهن زیر روپوش به همان ترتیب بگذارند، و ظاهر این است که هرگونه بگذارند ایرادى ندارد، و مستحب است، این دو چوب تازه از درخت خرما باشد، اگر نبود درخت سدر، و اگر نبود از درخت بید، و اگر نبود از درخت انار، و اگر نبود، هرگونه
چوب‏تر و تازه، کافى است. مستحب است، نام میت و اینکه او به یکتایى خدا و رسالت محمد صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله و امامت امامان علیه‏السلام گواهى میدهد، در آن دو چوب، نوشته شود.

زراره مى‏گوید: به امام باقر علیه‏السلام عرض کردم: «چرا چوب تازه همراه میت قرار داده مى‏شود؟»

فرمود:«زیرا همین دو چوب تازه، عذاب و حساب قبر را تا مدتى که خشک نشده‏اند، دور مى‏کند. سپس در پایان فرمود: «فَلا یُصِیبُهُ عَذابٌ وَ لا حِسابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِما اِنْ شاءَ اللّهِ»: «به خواست خدا، پس از آنکه آن دو چوب، خشک شدند، عذاب و حساب قبر به سراغ میت نمى‏رود.نظیر این سئوال، از  امام صادق علیه‏السلامشد، و آن حضرت همان جواب فوق را داد.

 ۲-دو رکعت نماز حاجت نزدیکى به خداوند

دو رکعت نماز حاجت قربه الى الله روز چهارشنبه بخواند
سپس ۴۰ بار سوره «کوثر» را بخواند بمالى فراوان انشاءالله دست
یابد.

 ۳-دو رکعت نماز و فتح همه مطالب

براى دولت دینى و دنیوى و فتح و همه مطالب، در سه شب
«چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه» دو رکعت نماز بجا آورد و در هر
رکعت بعد از حمد سوره (یس) را بخواند و حاجت را از خداوند
بخواهد، مجرب است.

 ۴-برآورده شدن حوائج با دو رکعت نماز

براى بر آورده شدن حوائج، به خصوص رفعت و عزت و جاه و
مقام، دو رکعت نماز حاجت بخواند و بعد از نماز پانصد مرتبه
بگوید: «مَنْ کانَ یُریدُ الْعِزَّهَ فَلِلّه الْعِزّهُ جَمیعاً» که اثر عظیمى دارد و
به تجربه رسیده است و بعضى در روز پنجشنبه تعیین کرده‏اند.

 ۵-گشایش روزى با دو رکعت نماز

اگر براى کسى مشکلى پیش آید یا روزى او تنگ شود، دو
رکعت نماز بخواند، به این صورت که: در رکعت اول بعد از حمد،
سوره «اخلاص» و «انا فتحنا» تا «ونصرا عزیزا» را بخواند، و رکعت
دوم بعد از حمد، سوره «اخلاص» و «الم نشرح» و تتمّه «انا فتحنا»
را تا آخر بخواند، البته درهاى روزى به روى او گشوده خواهد شد

انشاء الله.

 ۶-دو چوب همراه میّت

در روایت است که امام صادق علیه‏السلامفرمود:«تا هنگامى که این دو
چوب، مرطوب است، عذاب از او برداشته مى‏شود.»

 ۷-دو چیز عامل دو چیز دیگر

پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: دو چیز عامل دو چیز دیگر است: کسى که
بمیرد در حالیکه گواهى مى‏دهد که خدایى جز خداى یگانه
نیست، وارد بهشت مى‏شود و کسى که بمیرد در حالى که شریکى
براى خداوند مى‏داند، وارد جهنم مى‏شود.

 ۸-دو روز روزه جهت یافتن کرامت نزد خداوند

کسى که دو روز از رجب را روزه بگیرد، هیچ کسى از اهل
آسمان و زمین نمى‏تواند کرامتى را که نزد خداوند دارد، توصیف
کند و پاداشى مانند پاداش ده تن از راستگویان که در مدت عمر
خود، گرچه بسیار طولانى باشد، دروغى نگفته‏اند، خواهد داشت
و در روز قیامت همانند و به مقدار آنان شفاعت نموده و با آنان و
در میانشان محشور مى‏شود تا وارد بهشت گردد و از دوستان آنان
باشد.

 ۹-خوردن دو چیز با دو دست

در حدیث موثق ازامام صادق علیه‏السلاممنقول  است که دو چیز است
که به دو دست مى‏باید خورد: انگور و انار.

 ۱۰-همجوار شدن با پیامبر خدا با دو رکعت نماز

رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آلهفرمود: «هر کس در یک شب از ماه رجب دو
رکعت نماز بخواند با صد«قل هو الله احد» گویا صد سال در راه
خدا روزه گرفته و حق تعالى صد قصر در بهشت به او مرحمت
فرماید که هر قصرى در جوار پیغمبرى از پیامبران خدا باشد.

 ۱۱-دو رکعت نماز و نجات از گرسنگى

از حضرت امام صادق علیه‏السلاممنقول است که فرمود: «هر که گرسنه
باشد وضو بگیرد و دو رکعت نماز گزارد و بگوید:«یا رب انى جائع
فاطعمنى»
و در روایت دیگر دارد که بگوید: «رب اطعمنى فانى
جائع»
پس به درستى که حق سبحانه تعالى به او در همان ساعت

طعام دهد.»

 ۱۲-دو رکعت نماز و نجات از عذاب قبر

هر که در شب جمعه دو رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت
سوره «حمد» و پانزده مرتبه سوره «اذا زلزلت» را بخواند خداوند
سبحان او را از عذاب قبر و از هولهاى روز قیامت در امان
خواهدکرد.

 ۱۳-دو رکعت نماز و گرفتن حاجت از خداوند

شیخ طوسى قدس‏سرهروایت کرده است: مردى خدمت حضرت امام
صادق علیه‏السلامرسید و گفت: شکایت مى‏کنم به سوى تو اى آقاى من از
قرضى مرا فرا گرفته و از سلطانى که ستم به من مى‏کند، مى‏خواهم
تعلیم فرمایى مرا دعایى که تحصیل کنم به آن غنیمتى که ادا نمایم
به آن قرض خود را و باز دارم به  آن ستم سلطان را، فرمود: هرگاه
تاریکى شب تو را فرا گرفت پس دو رکعت نماز گذار. بخوان در
رکعت اول «حمد» و «آیه الکرسى» در رکعت دوم آخر سوره
«حشر» «لَوْ اَنْزَلْناهُ هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ» تا آخر سوره پس بگیر قرآن
مجید را و بگذار بر سر خود و بگو «بِحَقِّ هذَا الْقُرآن وَ بِحَقِّ مِنْ
اَرْسَلْتَهُ بِهِ وَ بِحَقِّ کُلِّ مُوْمِنٍ مَدَحتَهُ فیه و بحقِّکَ علیهم فلا اَحَدَ اَعْرَفُ
بِحَقِّکَ مِنْکَ»
پس ده مرتبه «بک یا الله» و ده مرتبه «یا محمد»، ده

مرتبه «یا على»، ده مرتبه «یا فاطمه»، ده مرتبه «یا حسن»، ده مرتبه
«یا حسین»، ده مرتبه «یا على بن الحسین»، ده مرتبه «یا محمد بن
على»
، ده مرتبه «یا جعفر بن محمد»، ده مرتبه «یا موسى بن جعفر»،

ده مرتبه «یا على بن موسى»، ده مرتبه «یا محمد بن على»، ده مرتبه
«یا على بن محمد»، ده مرتبه «یا حسن بن على»، ده مرتبه
«بالحجه»، پس حاجت خود را بطلب. راوى گفت: آن مرد رفت و
بعد از مدتى آمد در حالى که قرضش ادا شده بود و امر سلطانش
اصلاح شده بود و مالش زیاد گشته بود.

۱۴-جهت برآورده شدن حاجت با دو رکعت نماز

به جهت هر حاجت بعد از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت
بگذارد و مطلب را در دل قصد نماید و قنوت و رکوع و سجود را
طولانى کند و بعد از سلام پیشانى رابرمهر گذارده و صد بار بگوید
«یا مولاتى یا فاطِمَه اَغیثینى»بعد از آن صورت راست را بگذارد و
یکصد بار همین را بگوید و بعد صورت چپ را گذاشته و یکصد
بار بگوید بعد از آن پیشانى را بگذارد و یکصد و ده بار بگوید و بعد
از آن برخیزد در جاى خلوت سر و پا را برهنه نماید و یکصد مرتبه
بگوید «یا وهاب» و حاجت را از خدا بخواهد، یقینا برآورده
خواهد شد.

 ۱۵-دو رکعت نماز و برآورده شدن حاجت

جهت هر حاجت شرعى دو رکعت نماز هدیه به رسول نموده
در هر رکعت پس از حمد هر سوره که خواهد بخواند، بعد از سلام
ده مرتبه صلوات بفرستد و سیصد مرتبه بگوید «اَسْتَغْفِرُ اللّه العظیم
وَ اَتُوبُ اِلیه»
و هر حاجتى که داشته باشد از خداى تعالى طلب

کند که برآورده است انشاء الله.

.

 

نظر دهید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم