آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هشت حرکت یوگا برای انعطاف سریع پا

0

هشت حرکت یوگا برای انعطاف سریع پا

حتما خیلی از شما دوست دارید پاهای نرم و انعطافی داشته باشید.در این بخش من هشت حرکت یوگا که تاثیری سریع و عمیقی در انعطاف  و نرمی و تعادل پا دارد را قرار میدهم.شما باید به صورت روزانه و منظم هر حرکت را دو  و یا اگر وقت زیاد دارید هر حرکت را سه بار انجام دهید و هر بار باید ۳۰ ثانیه حرکات را مکث نگه داشته باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم