آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه)

0

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه)

در زبان سانسکریت واژه “چاندارا” به معنا و مفهوم ماه است.ماه فاقد نور است و نور خود را از انعکاس نور خورشید در یافت می نماید. از این رو سلام بر خورشید و سلام بر ماه مشابه هم هستند و اثرات یکسان دارند.شباهت آساناها در هر دوزیاد است و اختلاف,تنها در حالت پنجم(وضعیت نیمه ماه) که بعد از وضعیت چابک سوار قرار دارد می باشد.ان حالت باعث تعادل و گسترش تمرکز است.
دوازده وضعیت سلام بر خورشید به دوازده ماه گردش زمیتن به دور خورشید وابسته است,اما چهارده وضعیت ماه به چهارده وجهه قمری پیوند می یابد. ماه قمری به دو قسمت ۱۴ روزه یا دو هفته ای قبل و بعد از نیمه ماه(روز پانزدهم که ماه کامل یا پورنیما نامیده می شود)تقسیم می گردد.
چهارده روز قبل از ماه کامل به نام”سوکلا پاکشا” و چهارده روز تاریک بعد از ماه کامل “کریشنا پاکشا” معروف شده است که معنی و مفهوم آن تاریکی چهارده گانه است.نام هر روز معرف یک آسانا است و پایه ای است برای شناختن روزهای چرخش ماه قمری.
جریان انرژی ماه در کانال آیدا است. ویژگی این انرژی سردی ,آرامش و خلاقیت است.
آیدا نیروی روانی منفی است که عهده دار مسئلیت جریان فکر و آگاهی برتر می باشد.برای ماه به تعداد روزهای ماه مانتراهای اختصاصی به نام مانترای قمری وجود دارد که در طول انجام تمرین از آنها استفاده می شود.در زبان سانسکریت آن ایام به نام”دوی” یا الهه زن شناخته شده اند.
باتوجه به رابطه کانال های انرژی پنگالا و آیدا با خورشید و ماه منطقی است که قبل از فرا گیری و انجام سلام بر ماه به اجرای تمرین سلام بر خورشید بپردازیم و آگاه باشیم که اکثر حرکات این دو باهم شباهت زیاد دارند,جز وضعیت ۵ و۱۱ که به نام وضعیت کوه در نیم دور اول گنجانده شده و وضعیت های ۱۹ و ۲۵ در نیم دور دوم.
زمان تمرین:برای تمرین سلام بر ماه شب بهترین زمان است و اگر در برابر ماه یا ماه کامل تمرین اجرا شود بیشترین فایده را خواهد داشت.این تمرین با تجارب متفاوتی که ناشی از تغییر ماه است همراه می باشد.
شما باید از این تجارب آگاه شوید و غفلت نکنید که شکم باید هنگام تمرین خالی باشد.
آمادگی:قبل از شروع اسلام بر ماه برای چند دقیقه بدن و ذهن را وانهاده کنید.آن گاه با پاهای کنار هم,دستهای آویزان در طرفین و چشمهای بسته,راست بایستید.سعی کنید که تمام وزن بدن را روی پاها احساس کنید و به تمام رخدادهای درونی آگاه باشید.
آگاهی باید از دم و بازدم باشد.سعی کنید از تمام حرکات بدن آگاه باشید و حرکات را با ریتم تنفس هماهنگ کنید.با حفظ آگاهی و احساس وانهادگی ,آگاهی از تنفس را به فضای بین دو ابرو ببرید.در این فضا انعکاس ماه کامل در عمق آب نفوذ کرده ,ارتعاش سرد آن امواج دریا را به رقص می آورد.از این تصور یک وضعیت روشن در ذهن تجسم کنید و آگاهی را به احساس آن تصور توسعه دهید که در ذهن و بدن شما خلق شده است.
تمرین:تمرین فیزیکی آساناها در وضعیت سلام بر ماه ,شباهت زیادی با تمرین سلام بر خورشید دارد.جز یک آسامای عالی “وضعیت نیمه ماه”,که تاکید بر انرژی قمری دارد.در سلام بر ماه نیروی هر آسانا با ظرافت تکرار مانترا که با انرژی قمر یپیوند دارد تغییر می یابد.
در چهارده وضعیت سلام بر ماه ,از آسانای چهارم تا وضعیت پنجم در مقایسه با سلام بر خورشید اختلاف وجود دارد که اختلاف آن بیان شد.این اختلاف در وضعیت یازدهم نیز تکرار می شود.

——————————————————————————————————

hatayoga

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم