آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نمازهای پرفضیلت,بخش دوم

7

نمازهای پرفضیلت,بخش دوم

(۲۲) نماز جهت دردسر
دو رکعت است در هر رکعتى الحمد یک مرتبه و قل هو اللّه احد سه مرتبه و یک مرتبه این آیه :

رب انى وهن العظم منى و اشتعل الراس شیبا و لم اکن بدعائک رب شقیا

و بقیه رکوع و سجود مانند نماز صبح خوانده شود.
(۲۳) نماز جهت رفع کورى
از ابوحمزه ثمالى از حضرت صادق علیه السلام و آن حضرت از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله روایت کرده است که شخصى از مقابل آن حضرت عبور کرد فرمودند مى خواهى خداى تعالى چشم تو را بینا گرداند. عرض کرد: بلى . حضرت فرمودند: که وضوى کاملى بگیر و دو رکعت نماز بخوان و بگو:

اللهم انى اسئلک و ارغب الیک و اتوجه بنیک نبى الرحمه یا محمد انى توجه بک الى اللّه ربى و ربک ان ترد على بصرى .

امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله هنوز از جاى خود حرکت نمودند که آن شخص برگشت و هر دو چشمش بینا شده بود.
(۲۴) نماز درد چشم
دو رکعت در هر رکعتى الحمد یک مرتبه و قل یا ایها الکافرون سه مرتبه و آیه و عنده مفاتح الغیب که در نماز غفلیهه خوانده مى شود تا… فى کتاب مبین . ان شاء اللّه درد چشم ساکت شود.
(۲۵) نماز حاجت از حضرت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله
از حضرت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله روایت شده است که هر کس پیش از نماز صبح دو رکعت نماز حاجت بخواند در رکعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل هو اللّه احد را و چون نماز را سلام بدهد ده مرتبه بگوید:
سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم .

و ده مرتبه صلوات بفرستد و ده مرتبه بگوید
یا غیاث المستغیثین اغثنى

و بعد حاجت خود را بخواهد.
(۲۶) نماز حاجت دیگر که خیلى مجرب است
این که دو رکعت نماز در وقت ضرورت بخواند به این دستور، در رکعت اول بعد از سوره انا فتحنا را تا… نصرا عزیزا بخواند و در رکعت دوم بعد از سوره حمد، الم نشرح را تا آخرش بخواند و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد.
(۲۷) نماز حاجت دیگر مخصوص روز پنج شنبه
در روز پنج شنبه از صبح تا غروب هر وقت بتواند چهار رکعت نماز بخواند دو رکعتى در رکعت اول بعد از حمد یازده مرتبه قل هو اللّه احد و در رکعت دوم بعد از حمد بیست و یک مرتبه سوره قل هو اللّه احد را و پس از سلام نماز پنجاه و یک مرتبه قل هو اللّه احد و پنجاه و یک مرتبه صلوات بر حضرت رسول . بعد به سجده رفته ، صد مرتبه یا اللّه بگوید و حاجتش را از خدا بخواهد که ان شاء اللّه مستجاب است و بعد از خاتمه چهار رکعت نماز و تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیها را فراموش ننماید.
(۲۸) نماز حاجت دیگر
دو رکعت نماز حاجت بخواند. بعدا یک دور تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیها را بگوید و بعد سجده رفته دویست و بیست مرتبه و ذالنون اذ ذهب مغاضبا را بخواند در حال سجده و حاجت خود را از خدا بخواهد.
(۲۹) نماز حاجت از امام محمد باقر علیه السلام
دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز بگوید:
(یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین و یا اسرع الحابسین اقض حاجتى

و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد.
(۳۰) نماز صلوه المضطر
در کتاب تحفه المهدویه مرقوم است که از براى حوائج بخواند و آن چهار رکعت است در هر رکعت به یک سلام در رکعت اول بعد از حمد بیست و پنج مرتبه بگوید:
(افوض امرى الى اللّه ان اللّه بصیر بالعباد)

و در رکعت دوم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه
(لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین فاسبجبناله و نجیناه من الغم و کذلک ننجى المومنین )

و در رکعت سوم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه بگوید:
(حسبى اللّه و نعم الوکیل )

و در رکعت چهارم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه
(لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم )

و بعد از نماز بیست و پنج مرتبه صلوات بفرستد و حاجتش را از خدا بخواهد.
(۳۱) نمازهاى شبهاى ایام هفته و نماز اول هر ماه
نماز شب شنبه
رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس شب شنبه دو رکعت نماز کند به حمد و توحید و بیست و پنج بار تسبیحات اربعه
(سبحان اله و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر)

حق تعالى گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون رود مثل روزى که از مادر متولد شده است .
نماز شب یکشنبه
رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس شب یکشنبه شش رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفت بار توحید بخواند خداى تعالى به او مزد شاکرین و صابرین و اعمال متقین بخشد و برایش عبادت چهل سال بنویسد و از جایش برنخیزد مگر آمرزیده و از دنیا برون نشود تا جایش را در بهشت ببیند و مرا هم در خوابش ببیند و هر کس مرا در خوابش دید بهشت برایش واجب شود. (جمال الاسبوع )
نماز شب دوشنبه
رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس شب دوشنبه دو رکعت نماز کند در هر رکعت پانزده حمد و پانزده توحید و پانزده
(قل اعوذ برب الناس )

و پانزده
(قل اعوذ برب الفلق )

بخواند و بعد از تمام شدن نماز پانزده آیه الکرسى قرائت کند خداوند نامش را از بهشتیان گرداند و اگر چه از اهل آتش باشد برایش گناهان آشکار را آمرزد و برایش به هر آیه اى که خوانده یک حج و یک عمره نویسد و گویا دو بنده از فرزندان اسماعیل علیه السلام آزاد کرده و شهید بمیرد. (جمال الاسبوع ، ص ۶۴)
نماز شب سه شنبه
رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس شب سه شنبه دو رکعت نماز گزارد در رکعت اول حمد و انا انزلنا و در رکعت دوم حمد و هفت بار قل هو اللّه بخواند خدا برایش مى آمرزد و درجات او را بلند نماید و به او از نزد خدا در بهشت خیمه اى از در عطا شود که وسیعتر از یک شهر در دنیا است . (جمال الاسبوع ، ص ۷۷)
نماز شب چهارشنبه
رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمودند: هر کس در شب چهارشنبه دو رکعت نماز کند بعد از حمد در هر رکعت آیه الکرسى و توحید و قدر بخواند خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.
نماز شب پنج شنبه
از فاطمه زهرا سلام اللّه علیها روایت شده که رسول خدا مرا شب پنج شنبه نمازى آموخت هر کس شش رکعت (سه دو رکعتى ) نماز کند در هر رکعت بعد از حمد بخواند:

قل اللهم مالک الملک توتى الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و نذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شى ء قدیر تولج اللیل فى النهار و تولج النهار فى اللیل و تخرج الحى من المیت و تخرج المیت من الحى و تزرق من تشاء بغیر حساب .

بخواند چون از نماز فارغ شد بگوید:

جزى اللّه محمدا ما هو اهله

(خدا برایش بیامرزد هر گناهى را تا هفتاد سال و به او از ثواب ناشمار عطا فرماید).
نماز شب جمعه
از رسول خدا روایت شده هر کس شب جمعه دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفتاد مرتبه توحید بخواند و بعد از تمام شدن نماز هفتاد بار بگوید (استغفروا اللّه ) به آن خدایى که مرا به حق انگیخته اگر با این نماز نمازگذار براى تمام امتم دعا کند از خدا براى آنها بهشت را به شفاعتش مى گیرد و خداوند به او به هر حرفى در این استغفار به عدد نجوم آسمان خانه بخشد و در هر خانه به عدد نجوم آسمان قصر باشد و در هر قصرى به شمار ستارگان آسمان خزینه در هر خزینه همان قدر سریر در هر سریرى همان قدر فرش و به عدد نجوم جاریه خداى مهربان همه این ثوابها را عطا مى کند به کسى که این دو رکعت را بخواند.
(۳۲) نماز اول هر ماه
دو رکعت مى باشد در رکعت اول بعد از حمد سى مرتبه (قل هو اللّه احد) و در رکعت دوم بعد از حمد سى مرتبه (انا انزلناه ) بخواند و بعد از نماز صدقه اى بدهد چون چنین کند سلامتى خود را در آن ماه از حق تعالى بخرد و در بعضى روایات نقل است که بعد از نماز بخواند این دعا را.

بسم اللّه الرحمن الرحیم
و ما من دابه فى الارض الا على اللّه رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فى کتاب مبین بسم اللّه الرحمن الرحیم و ان یمسسک اللّه بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم بسم اللّه الرحمن الرحیم سیجعل اللّه بعد عسر یسرا ماشاء اللّه لا قوه الا باللّه حسبنا اللّه و نعم الوکیل و افوض امرى الى اللّه ان اللّه بصیر بالعباد لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین رب انى لما انزلت الى من خیر فقیر رب لاتذرنى فردا او انت خیر الوارثین

(۳۳) نماز امام زمان (عج ) در شب جمعه
در کتاب پنجم ثاقب نقل کرده از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام که هر کس را به سوى حق تعالى حاجتى باشد پس باید که بعد از نصف شب جمعه غسل کند و دو رکعت نماز گذارد. در رکعت اول بخواند سوره حمد را و چون به
(ایاک نعبد و ایاک نستعین )
برسد صد مرتبه با کمک تسبیح آن را تکرار کند و بعد از آن که صد مرتبه تمام شد بقیه سوره حمد را بخواند و بعد سوره (قل هو اللّه احد) را یک مرتبه بخواند و به رکوع رفته و هفت مرتبه بگوید:
(سبحان ربى العظیم و بحمده )

و بعد به سجده رفته و هفت مرتبه
(سبحان ربى الاعلى و بحمده )

را در هر سجده گفته مى شود و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول بجا مى آورد و بعد از تمام شدن نماز این دعا را بخواند پس به درستى که حق تعالى البته حاجت او را بر مى آورد. و دعا این است :

اللهم ان اطعتک فالمحمده لک و ان عصیتک فالحجه لک منک الروح و منک الفرج سبحان من انعم و شکر سبحان من قدر و غفر اللهم ان کنت عصیتک فانى قد اطعتک فى احب الاشیاء الیک و هو الایمان بک لم اتخذلک ولدا و لم ادع لک شریکا منا منک به على لا منا منى به علیک و قد عصیتک یا الهى على غیر وجه المکابره و لا الخروج عن من عبودیتک و لا الجحود لربوبیتک و لکن اطعت هواى و ازلنى الشیطان فلک الحجه على و البیان فان تعذبنى فبذنوبى غیر ظالم لى و ان تغفرلى و ترحمنى فانک جواد کریم

(و بعد از آن تا نفس او وفا کند)
یا کریم یا کریم

(را مکرر بگوید و بعد از آن بگوید)
یا امنا من کل شى ء و کل شى ء منک خائف حذر اسئلک بآمنک من کلشى ء و خوف کل شى ء منک ان تصلى على محمد و ال محمد و ان تعطینى امانا لنفسى و اهلى و ولدى و سائر ما انعمت به على حتى لا اخاف و لا احذر من شى ء ابدا انک على کلشى ء قدیر و حسبنا اللّه و نعم الوکیل یا کافى ابرهیم نمرود و یا کافى موسى فرعون اسئلک ان تصلى على محمد و ال محمد و ان تکفینى شر فلان به فلان

(به جاى فلان پسر فلان شخصى را که از ضرر او مى ترسد و نام پدر او را بگوید و از حق تعالى طلب کند که ضرر او را رفع نماید و کفایت کند.
(۳۴) نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام اللّه علیها
نماز استغاثه به حضرت بتول سلام اللّه علیها روایت شده که هر گاه تو را حاجتى باشد به سوى حق تعالى و سینه ات از آن تنگ شده باشد پس دو رکعت نماز بکن و چون سلام نماز گفتى سه مرتبه تکبیر بگو و تسبیح حضرت فاطمه سلام اللّه علیها
بخوان پس بسجده برو و بگو صد مرتبه
(یا مولاتى یا فاطمه اغیثینى )

پس جانب راست رو را بر زمین گذارد و همین را صد مرتبه بگو پس جانب چپ رو را بر زمین گذار و صد مرتبه بگو پس باز به سجده رود و صد و ده مرتبه بگو و حاجت خود را یاد کن به درستى که خداوند بر مى آورد آن را.

7 نظرات
 1. Amin می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  استاد این نماز پر فضیلت دیگر که زحمت کشیدیدن تو سایت قرار دادین اسم نداره، من موقع نیت کردن بگم: دو رکعت نماز چی میخونم؟

  1. admin site می گوید

   سلام مثلا برای نماز جهت دردسر
   باید بگید دو رکعت نماز جهت رفع درد سر میخوانم

 2. سید محمد می گوید

  با عرض سلام و ارادت و تشکر بسیار از وبسایت عالی و مفیدتان و قدردانی از زحماتی که بی منت کشیده اید ومیکشید.
  ۱-در رابطه با نمازهای پرفیض قسمت دوم بخش ۲۷
  ۲۷) نماز حاجت دیگر مخصوص روز پنج شنبه
  در روز پنج شنبه از صبح تا غروب هر وقت بتواند چهار رکعت نماز بخواند دو رکعتى در رکعت اول بعد از حمد یازده مرتبه قل هو اللّه احد و در رکعت دوم بعد از حمد بیست و یک مرتبه سوره قل هو اللّه احد را و پس از سلام نماز پنجاه و یک مرتبه قل هو اللّه احد و پنجاه و یک مرتبه صلوات بر حضرت رسول . بعد به سجده رفته ، صد مرتبه یا اللّه بگوید و حاجتش را از خدا بخواهد که ان شاء اللّه مستجاب است و بعد از خاتمه چهار رکعت نماز و تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیها را فراموش ننماید.
  تا انجاکه بنده میدانم این نماز دوتا دو رکعتی میباشد به این شکل:
  نماز اول-رکعت اول: حمد+۱۱ بار سوره توحید
  نماز اول-رکعت دوم: حمد+۲۱ بار سوره توحید
  نمازدوم-رکعت اول: حمد+۳۱ بار سوره توحید
  نماز دوم-رکعت دوم: حمد+۴۱بار سوره توحید
  بعد از سلام ۵۱ بار سوره توحید + ۵۱ بار صلوات
  بعد به سجده رود و ۱۰۰ بار ذکر یا الله بگوید…

  که ظاهرا در سایت ناقص توضیح داده شده.
  ۲٫خواهشی که بنده حقیر دارم این است که دعا یا نماز یا هر تعویضی میگذارید اولا اگر به هر دلیلی صلاح میدانید که ان را کامل بیان نکنید وبه عبارتی به عمد میخواهید ناقص بگذارید چه بهتر که ان را اصلا نگذارید چون درغیر این صورت فقط زحمت بی حاصلی برای بندگان دردمند خدا ایجاد کرده اید و البته در نهایت کم یا بی اعتقاد شدن انها با بی نتیجه ماندن انهم بدون اینکه بدانند کاری که انجام داده اند ناقص بوده.یا اینکه متذکر شوید کامل بیان نشده(البته به نظرمیرسد شما تاکید بر کامل بیان کردن مطلب دارید.اما چه بهترکه برای تک تک مطالب دریک جمله کوتاه تاکید بفرمایید که این مطلب کامل و ازسند صحیح ومعتبر است).
  ضمن اینکه وقتی بنده جاهل اما نیازمندی مثل من وقتی اشتباه یا نقصی هرچند کوچک در مطالب شما ببیند در کامل بودن و درست بودن بقیه مطالب هم شک میکند که ایا حالا که با اینهمه صرف وقت و زحمت میخواهد انجام دهم ایا این دستور کامل و دقیق و بی کم و کاست و بدون اشتباه است تا با اطمینان انجام ده؟.
  من اینها رو نوشتم چراکه کارتان برای من بسیار ارزشمند اومد و البته در اینترنت کم نظیر یا بی نظیر است.برای همین حیفم اومد به خاطر اشتباهی غیر عمد به اینهمه زحمت شما با تردید و شک نگاه شود.
  امیدوارم به بزرگواری خودتون جسارت بنده رو ببخشید.
  موفق و پاینده باشید.

  1. admin site می گوید

   از توجه شما کمال تشکر را داریم توجه فرمایید که در نرم افزار تمام مطالب به صورت کامل و جامع آمده است و با آموزش و توضیح اما در سایت در بخش سوال و جواب به دلیل این که پیامها توسط فرد تایپ شده و ارسال می شود امکان بروز خطا وجود دارد و از شما دوستان می خواهیم به دلیل وجود ترافیک بی نهایت مارا عفو نمایند. سپاسگذارم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم