آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نسخه مجرب قرآنی برای رفع گرفتاری

0

نسخه مجرب قرآنی برای رفع گرفتاری

۴۰ روز این آیه مبارکه را ورد نماید هفتاد مرتبه بخواند

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی

بعد از فازغ شدن انا فتحنا را تا آخر بخواند ( سوره حج را کامل بخواند )

و مطلب را در دل خود داشته باشد و ذکر نماید

 

منبع : اسرار المقاصد ص ۸۱

نسخه مجرب قرآنی برای رفع گرفتاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم