آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

میخواهی بدانی کیستی؟

0

 

 

می‌خواهی بدانی کیستی؟ نپرس. عمل کن! عمل توست که تو را تعریف و ترسیم می‌کند.

می خواهی بدانی دیگران تو را چقدر عاشقانه دوست دارند ؟نپرس. به قلبت سفر کن .بین چقدر خودت را عاشقانه دوست داری .

میخواهی بدانی به کجا خواهی رسید ؟نپرس.ببین اکنون در ذهن به چه میاندیشی ..

این شکوه قامتت را رها کرده ای و در میان کلبه های تاریک خاک نشینانی که خود را مظهر دانایی میدانند ،به دنبال خوشبختیت هستی.

همه چیز در جان توست: ثروت،اقتدار،مهربانی،توانایی

پاره کن این زنجیرهای افسونگری را که وجودت را به خاک دوخته اند….

شاید اینها اخرین نشانه ها باشد…

توماس جفرسون(یکی از متفکرین اصلی و بنیانگذاران آمریکا, و سومین ریس جمهور آمریکا)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم