آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طب امامان درس اول ,مکروه بودن درمان غیر ضروری

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق

مکروه بودن درمان غیر ضروری

. امام فرمود : کسی که آثار و نشانه های سلامتی اش آشکار شود و دارویی با مجوز خود بخورد و بمیرد ، من در نزد خداوند از او بیزار هستم .

. امام صادق فرمود : کسی که آثار و نشانه های سلامتی اش آشکار شود و دوایی بخورد ، به سالم شدن خود کمک کرده است .

.

همچنین میتوانید نرم افزار کامل و جامع طب امام صادق را دانلود کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم