آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

موکل و تجسم ذکر اسماء الله

0

فرشتگان : موکل و تجسم ذکر اسماء الله

 

اذکاری که مستجاب میشوند هر یک دارای یک موکل اند و با هر کلمه ای یک فرشته همراه است اذکار که از قلب خارج می شود هر کلمه اش یک فرشته تجسم می یابد که هر کدام به نوبه ی خود ام کلمه را تکرار می کنند ولی اذکاری که لقلقه ی لسان باشد هیچ گونه اثری ندارد تسبیحات اربعه در موقع غیر نماز و ذکر صلوات و ذکر مهم و موثر ( لا حول و لا قوه الا با الله العلی العظیم ) از مهمترین و ارامش بخش ترین اذکار است همچنین در دو وقت ذکر و عبادت خیلی موثر است یکی بین المغربین و یکی هم بین الطلواعین و بهترین ذکر در این شرایط ( ذکر خفی ) حکم دوا را دارد و ان کس که او را می دهد باید استاد و طبیب معنوی باشد تا بداند به هر کسی چه دوای مخصوصی بدهد اثر ذکر هم بستگی به نظر استاد دارد ممکن است یک حرف معمولی را به عنوان ذکر بدهد و اثرات زیادی هم داشته باشد ذکر ممکن است در خواب به شخصی داده شود و یا در بیداری به او الهام شود

تعداد دقیق ذکر یک اسم کد حقیقی و و رمز رفع مشکل

وقتی بر اساس علم اعداد ابجد شمارش دقیق ذکر یک اسم را تاکید می کنند رمز فتح صندوق اسرار معنوی و اثر بخش را اعلام میکنند در گشودن درب یک صندوق اگر یک عدد جابه جا شود یا تغییر کند و پس و پیش شود در صندوق گشوده نمیشود و اسرارنها و گنج مطلوب حاصل نمی شود و اگر در اجرای مکتوب یک نسخه ی گنج که در حقیقت نقشه و رمز گنج در ان منقوش و مندرج است اشتباهی رخ دهد عملیات گنج یابی منجر به نا کامی می شود و نتیجه ای عاید نمی کند و در بهر گیری از داروی پزشک نیز به میزان معین اگر میزان مصرف دارو کم یا زیاد شود اثرات نا مطلوب خواهد داشت در ذکر (اسماء الله ) نیز باید توجه به کیفیت و کمیت هر دو تمرکز یابد تا اثر کند اعداد حروف نقاط و رنگها هر کدام کلید رمزی هستند بعضی از اوقات با چند نقطه می توان مطلبی را بیان کرد که اگر بخواهند تفسیرش کنند یک کتاب می شود وقتی از مقامات اعلی در عالم معنا مطلبی القا می شود به علامت رمز است مفهوم صحیح احصای ( اسماء الله الحسنی ) طهارت نفس و اخلاص قلبیو قلب سلیم یعنی قلب و روح عاری از شرک و شک و شبهه و عبودیّت مطلق و حلال جویی و عمل و تخلّق به ویژگیهای صفات الهی است ذکر در تجیب تسخیر تغلیب و تالیف و تالیف قلوب و تاثیر در نفوس اثر شگفتی دارد اگر انسان خداوند را حاضر و ناظر بداند و با ایمان کامل خود رادر حضور او مشاهده نماید خود به خود حضور قلب پیدا می شود اگر کسی حضور قلب نداشته باشد ایمانش خلع دارد ایمان کامل مساوی است با اطمینان چون اطمینان لازمه اش ایمان کامل است از پایه ها استوار ایمان حمد است که باید به زبان اظهار شود اما شکر هم به زبان است وهم به عمل شکر خودش یک نوع عبادت است شکر ان است که نعمتهای الهی به بهترین وجه به بهترین وجه استفاده بهینه شود ( نه اسراف نه تفریط نه افراط)

یکی دیگر از ارکان پذیرش ایمان عمل صالح و نیکی به خلق خداست نیّت نیک هم اثر نیک دارد مظهر ایمان کامل چهارده معصوم و ابراهیم خلیل (ع) می باشند بدون ولایت مولا علی (,) هیچ کس رستگار نیست مظهر اکمل ایمان پیروی کامل از ولایت امیر المومنین اس ( ذکر ) منهای ولایت علی (ع) و فرزندان معصومش لقلقه ی زبان و خشکی روح است طراوت قلب و حلاوت لسان در ذکر محمد و ال اوست   حضرت ابراهیم (ع) برای انجام امر خدا از فرزند عزیزش گذشت اگر ادمی با همان ندا و ایمان و عقیده به خدا روی اورد قطعاً نتیجه می گیرد جاهایی را که خداوند انسان را دعوت به عبادت و اطاعت می کند اگر گوش و قلب شنوا و رام باشد هر چه انسان را دعوت به عبادت و اطاعت می کند اگر گوش و قلب شنوا و رام باشد هر چه انسان بگوید خدا هم بنابه مصلحت ادمی نیاز و دعایش را مستجاب می فرماید خلاصه انسان بگوید خدا هم بنابه مصلحت ادمی نیاز و دعایش را مستجاب می فرماید خلاصه انسان متوّکل و معتقد به حال خود رها نمی شود و خداوند او را مدد می فرماید هیچ کس نیست که عزیزانش را بر خدا ترجیح ندهد مگر انهایی که مانند ابراهیم ایمان کامل به خدا دارند بقیه خود را دوست دارند نه خدا را و بالاخره ذکر مرحله نخستین ایمان و فزونی اطمینان و مومن است باید مواظب بود که مدت (خلسه ) در ذکر طولانی نشود چون ادمی را از عمل باز می دارد انهایی که از خود جدا می شوند به اصطلاح عرفا ان حالت را (خلسه )می گویند و به اعتباری خلاصی از قید جسم است اگر مدت خلسه زیاد شود حالت (جذبه) و بالاخره لا ابالب گری پیش می اورد یعنی به حال ( بی خودی ابدی ) فرو میرود و دیگر نمیتواند از ان حالت بیرون اید و از عمل صالح باز میماند

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم