آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مراتب طهارت باطنی

0

مراتب طهارت باطنی-سخنران استاد صمدی آملی

دروس مراتب طهارت شرح بر رساله ای از حضرت علامه حسن زاده آملی حفظه الله تحت عنوان وحدت از دیدگاه عارف و حکیم می باشد.
این جلسات یکی از مفیدترین بیانات در طهارت باطنی است که در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ ایراد شده است مدتی است به عنوان یکی از دروس مرجع اخلاقی استفاده یا معرفی می شود.
این دروس آغاز راه را به خوبی ترسیم می کند و برای همه علاقمندان به پاکی نفس حکم گنجینه ای معنوی دارد.
مجموع این دوره از درس ، سی و یک جلسه است  تقدیم علاقمندان می شود.

جهت سهولت هرچه بیشتر برای دانلود فایل ها ، این مجموعه با کیفیت و حجم های نسبتا خوب آپلود شده است تا همگان بتوانند به راحتی از آن استفاده ببرند.

 

جلسه اول جلسه یازدهم جلسه بیبست و یکم
جلسه دوم جلسه دوازدهم جلسه بیست و دوم
جلسه سوم جلسه سیزدهم جلسه بیست و سوم
جلسه چهارم جلسه چهاردهم جلسه بیست و چهارم
جلسه پنجم جلسه پانزدهم جلسه بیست و پنجم
جلسه ششم جلسه شانزدهم جلسه بیست و ششم
جلسه هفتم جلسه هفدهم جلسه بیست و هفتم
جلسه هشتم جلسه هجدهم جلسه بیست و هشتم
جلسه نهم جلسه نوزدهم جلسه بیست و نهم
جلسه دهم جلسه بیستم جلسه سیم

جلسه سی و یکم

 

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم