آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مجموعه نرم افزارهای نجوم شناسی و ستارگان

مجموعه نرم افزارهای نجوم شناسی و ستارگان

 هر هفته چند نرم افزار به این لیست اضافه میشود

جهت دانلود و توضیحات کامل نرم افزار روی نام هر نرم افزار کلیک کنید

 

WorldWide Telescope 3.1

Skychart 3.8

Starry Night Pro Plus 6

Stellarium 0.14.3

Celestia 1.6.1

Mastro v5.0.4

Aciqra 2.3.2 Final

مجموعه نرم افزارهای نجوم شناسی و ستارگان

متن دوم