آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مباحثی در مورد جــفر

25

مباحثی در مورد جــفر

جَفر یا علم‌الحروف، از علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، به تفسیر حروف و اسما، از طریق قواعدی که در آن تعریف شده می‌پردازد. به عبارت دیگر، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است، از روی کلمات جملهٔ سوال به‌علاوهٔ اطلاعاتی در مورد زمان سوال و اسمائی از خداوند که با سوال ارتباط دارند.

نظر دیگری در مورد علم حروف می توان ابراز کرد که قابل تامل است وآن اینکه در ابتدا علمی بوده است که به هر حرف عربی معنایی نسبت می داده است و با دانستن معنای ۲۸ حرف عربی معنای تمام لغات آن معلوم می شده است. اما از دست محققان آن خارج شده است و یا از ابتدا به توفیق مذکور به درستی دست پیدا نکرده است.

جفر با عددشناسی متفاوت است. تفاوت علم الحروف با علم اعداد یا همان عددشناسی این است که علم اعداد تنها می‌پردازد به تفسیر و معنای اعداد از طریق اعداد و ترکیب‌های عدد؛ اما علم‌الحروف می‌پردازد به تفسیر اسما، کلمات و حروف از طریق حروف و اعداد.

 

واژه شناسی

جفر در لغت به معنای بزغاله یا پوست بزغاله است و چون اوراق اولیه جفر بر روی پوست بزغاله نوشته و عرضه شده بود بدین نام خوانده شده است.

علم‌الحروف عربی را جفر، و علم‌الحروف عبری را جماتریا (گماتریا) می‌نامند.

تاریخچه

منشا علم حروف دقیقا مشخص نیست. اما نهضت‌هایی همچون نهضت حروفیه با تکیه بر ارزش ‍ عددی حروف الفبا، تلاش‌هایی برای شکستن الفاظ جامد و بی‌روح داشت تا مخاطبان خویش را به تامل و تفکر وادار نماید.

حروفیه معتقد بودند که «همه اشیا استوار به حروف می‌باشند» و «هر کس خواص حروف بداند همه اشیاء مسخر او شود» و علاوه بر این عقیده داشتند «همهٔ اسرار قرآن و احکام و سر قیامت و مبدا و معاد و هر چه از ازل بوده و باشد و خواهد بودن» در پردهٔ ۲۸ حرف عربی مستور می‌باشد. از حروفیه نقل شده است: «ظهور هستی با صوت است. اگر چیزی بی جان را به چیز بی جان دیگر بزنیم صوت که جوهر آن است ظهور می‌کند. این ظهور در جانداران از روی اراده و اختیار است. کمال صوت کلمه است و این نیز تنها در انسانها ظهور می‌کند. کلمه از حروف تشکیل شده است بنا بر این اصل صوت و کلمه حرف است. عربی ۲۸ حرف دارد که قرآن و جاودان نامه (کتاب اصلی فضل الله حروفی) با آن نوشته شده است.»

ابن ندیم در الفهرست [ص ۴۲۹] می‌نویسد: تاریخ اعتقاد به خاصیت داشتن حروف در اسلام بسیار کهن است.

در مورد سابقه توجه به این مباحث در اسلام اظهار نظرهای بسیاری شده است اما یکی از آنها که از درجه اهمیت بیشتری بر خوردار است، نظر سید حسن نصر است وی می‌گوید: «تنظیم و تدوین علم تمثیل و رموز عددی حروف با علم عدد را که نظیر آن نزد فیثاغورثیان قدیم و پیروان مکتب کابال در مغرب زمین نیز وجود داشته است در اسلام به علی ابن ابی‌طالب نسبت داده‌اند.»

در منطق فیثاغورث عدد معنا و مفهوم کلی و ماورا ء کمیت آورد، مثلا مثلث و مربع فقط کمیت نیستند و دارای شخصیت اند، اصلی هستند نه فرعی و عرضی، عدد در مکتب فیثاغورث مظهری از وحدت است که هیچگاه از مبدا خود جدا نمی‌شود.

برخی شیعیان باورمند به جفر، آن را منتسب به علی ابن ابی طالب می‌دانند. کتابی بنام جفر جامع که مشتمل بر ۲۸ جزو ۲۸ صفحه‌ای (۷۸۴ صفحه) با جدول‌هائی که ۲۸ در ۲۸ خانه هستند و با چهار حرف در خانه که با چهار الف شروع و با چهار حرف غ به پایان می‌رسد، منسوب به علی ابن ابی طالب است که در بعضی روش‌ها برای مستحصله از آن استفاده می‌شود و اعتقاد بر آن است که علوم اولین و آخرین در آن کتاب ملحوظ در ملفوظ است.

در توجه به حروف باید گفت که جنبش‌هایی که در ایران و سرزمین‌های اسلامی با اعتقاد به حروف رشد کرده بودند توانسته بودند پیروان بسیاری را نیز به دور اندیشه خود جمع کنند.[نیازمند منبع]

نظر علوم تجربی به جفر

علم‌الحروف از نظر دانشگاهیان، علم نبوده و شبه‌علم شمرده می‌شود. به عبارت دیگر از دیدگاه علم حصولی، جفر نوعی خرافه به حساب می‌آید.

از دیدگاه باورمندان به علم جفر، علوم تجربی قدرت کافی جهت اثبات بسیاری از علوم را نداشته و اساساً اسم علم بر روی این مقوله حاکی از معلومی است که در پرده مانده.

اعداد معادل حروف ابجد کبیر که در جفر از آن استفاده می‌شود

 

الف ب ج د ه‍ و ز ح ط ی ک ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰

 

روش‌های جفر

در جفر برای رسیدن به جواب سؤال، از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود. این روش‌ها بسته به اهمیّت سوال متفاوت و در سطوری چند منتج به جواب می‌شود. از انواع روش‌ها، می‌توان به جفر آدم، جفر منبری و … اشاره کرد

در جفر برای رسیدن به جواب از ریاضی و ستاره‌بینی نیز بهره می‌گیرند. نام سوال کننده و نام پدرِ او و زمان سوال به علاوه جمله سوال، با روش ذکر شده در جفر، مبنای رسیدن به جواب است. یکی از مراحل مهم، که از آن به «سطر» نام برده می‌شود «سطر مستحصله» است که اصحاب جفر معتقدند با طهارت روح و… می‌توان به آن آگاهی یافت.

حروف

 • حروف مسروری: ب، پ، ت، ث، چ، ح، خ، ر، ز، ژ، ط، ظ، ف، ه، ی
 • حروف مکتوبی: ن، م، و
 • حروف ملفوظی: الف، جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، گاف، لام.

ترتیب شماره حروف

تریب شماره حروف همان ترتیب حروف در زبان فارسی است منهای یک. یعنی شماره حروف از صفر (الف) شروع و با سی و یک (ی) ختم می‌شود.

ارکان عددی

جفر چهار رکن عددی دارد و یک رکن وهمی دارد.

چهار رکن عددی:

 • عدد اول ۱۹ – «عدد جنگ»، خونریزی، مرگ.
 • عدد آخر ۲۲ – «عدد مهربانی»، لذت، شهوت.
 • عدد ظاهر ۲۴ – «عدد مادیات»، عدد بخشش
 • عدد باطن ۲۷ – «عدد تربیت»، عدد سلطنت

و رکن وهمی همان فضای خالی بین کلمات است. و آن را «عدد کل» می‌نامند.

طبع حروف

نوشتار(های) وابسته: عناصر چهارگانه

حروف ظرفیت داشتن چهار طبع و یک روح را دارند.

 • ۱۶ حرف اول در زبان فارسی اختیاری ندارد (روحی ندارد). و به آنها حروف مطلق اطلاق می‌شود: الف. ب . پ. ت . ث. ج . چ. ح . خ. د . ذ. ر . ز. ژ . س. ش
 • ۱۶ حروف دوم در زبان فارسی اختیار دارند (روح دارند). و به آنها حروف نسبی اطلاق می‌شود: ص. ض . ط. ظ . ع. غ . ف. ق . ک. گ . ل. م . ن. و . ه. ی

با توجه به جدول اهطمیه حروف بادی و ….. تعریف می‌شوند

 • حروف بادی: ب و ی ن ص ت ض
 • حروف آتشی: ا ه ط م ف ش ذ
 • حروف خاکی: د ح ل ع ر خ غ
 • حروف آبی: ج ز ک س ق ث ظ

اول نقطه و بعد از آن الف را منشا تمام حروف می دانند. حرف الف و ص دارای طبع مشخصی نیستند و حرف الف نشان سکون کامل است و ص نشان اختیار کامل. حرف ی هم از حروف نسبی است و هم طبع چهارگانه دارد.

عده‌ای اعتقاد دارند منظور از فرشتگان با بال‌های دوگانه، سه‌گانه و چهارگانه که در قرآن (سوره فاطر آیه یک) به آن اشاره شده است، همان حروف است که هر کدام از طبع‌های آن یک بال محسوب می‌شود.

 • موکل حروف خاکی: جبرئیل- جسمانی
 • موکل حروف آبی: میکائیل – نفسانی
 • موکل حروف بادی: اسرافیل – عقلانی
 • موکل حروف آتشی: عزرائیل – عرفانی

در حروفی که داری چند طبع هستند، طبیعت غالب به ترتیب آب، خاک، آتش، باد است.

بسط حروف

بسط در لغت به معنای گشادن است. روش‌های بسط تنوع بسیاری دارد. از انواع شناخته شده بسط‌ها این است:

 • بسط عددی.
 • بسط ارتقا یا ترقی.
 • بسط ابدال یا تبدیلی.
 • بسط چرخشی.
 • بسط سمائی یا آسمانی.
 • بسط تملیک.
 • بسط اعوان.
 • بسط اخوان یا برادران.
 • بسط اموال یا بسط دارائی‌ها.
 • بسط تزویج.
 • بسط تشخیص.
 • بسط تساهل.
 • بسط آمال.
 • بسط تشاغل.
 • بسط تکاثر.
 • بسط تسافر.
 • بسط تعلیم.
 • بسط توارث.
 • بسط تضاد.
 • بسط تناقض.
 • بسط نحسیه.
 • بسط تناصف.
 • بسط تنزیل.
 • بسط تصغیر.
 • بسط طبعی.
 • بسط تخفیف.
 • بسط تظلیم.
 • بسط تنویر.
 • بسط تعمیم.
 • بسط تدویر.
 • بسط تمازج.
 • بسط عزیزی.
 • بسط ترفع.
 • بسط تضارب.
 • بسط تجمیع.
 • بسط تقوی.
 • بسط تواخی.
 • بسط تفارد.
 • بسط اتصال.

و …

بسط حروفی

دوبار بسط می‌دهیم «باران» را می‌شود:

ب الف ر الف نون

ب الف لام ف ر الف لام ف نون واو نون.

سطور

سطور جفر صدیقی یا همان ۱۵ سطری به ترتیب ذیل است:

 • سطر اساس
 • سطر نظیره
 • سطر حاصل اساس
 • سطر حاصل نظیره
 • سطر تتمه اولی
 • سطر نسبت نظیره
 • سطر نسبت دوم اساس
 • سطر تتمه ثانیه
 • سطر تتمه تتمتین
 • سطر حاصل اعداد
 • سطر قوا
 • سطر حاصل
 • سطر مستحصله
 • سطر نظیره
 • سطر صدر موخر (که سوال کننده در این سطر به جواب رسیده‌است و چنانچه به جواب نمی‌رسید باید ادامه می‌داد تا به جواب دست یابد.)

کاربردها

از جفر با توجه به صعابت دست‌یابی و کیفیت عمل به آن، مگر در مواد خاص که هیچ روشی قادر به پاسخ‌گوئی نباشد، استفاده نمی‌شود.

مثال

مثالی کاملا ساده از علم جفر با روش ابداعی حامد حاج سعیدی: کلمه ” حسین ” را بصورت “حا” “سین” “یا” “نون” می‌نویسیم و در زیر آن کلمه “حسین” را بصورت “ح” “س” “ی” “ن” می‌نویسیم:

حا سین یا نون
ح س ی ن

حروف مشابه بالایی را با حروف مشابه پایینی خط می‌زنیم مثلا در “حا” حرف ح را با ح پایینی خط می‌زنیم. در انتها حروف “ن ی ن و ا” باقی می‌ماند که تشکیل کلمه “نینوا” را می‌دهد.

اگر این روش را با کلمه “علی” انجام دهیم حاصل کلمه “ایمان” خواهد بود.

تفاوت‌ها با دیگر علوم غریبه

از نظر دسته‌بندی علوم غریبه، جفر در سطوح عالی آن قرار دارد و با فال، سحر، طلسمات، هیئت و نجوم (ستاره‌بینی) و… در یک سطح قرار داده نمی‌شود.

از جمله مواردی که به اشتباه به علم جفر (خارج از گفته استادان اولیه) نسبت داده شده موارد ذیل می‌باشد: یافتن عناصر چیره بر سرشت هر فرد و میزان سازگاری افراد با یکدیگر- پیشگویی برای هر فرد- پیدا کردن زمانهای خوش شگون و بدشگون از راه اخترشماری- شرایط برآورده شدن آرزوها- بهبود بیمارها با خواندن ورد و افسون- خواص واجها- دریافت «رازهای» نام‌های پیشوایان اسلام از راه آیه تطهیر – تأثیر نام‌های خدای متعال- شماره‌شناسی شماره‌های آریایی، لرزشی، مادی و شماره‌های نیرومند. البته موارد بالا بعضاً از علم حروف مستخرج می‌شود ولی ربطی به جفر در لغت خاص آن ندارد

انتساب دهندگان این موارد به جفر می‌کوشند تا بر پایه زمان زایش هر شخص، ویژگی‌ها و منش او را بازگو کنند. مثلاً استفاده از زمان تولد فرد در سوالِ جفری سبب این باور شده است که طالع و ویژگی‌ها و منش افراد را می‌توان با جفر بازگو کرد. گرچه پرسش از موارد فوق در جفر فرد را به جواب می‌رساند اما کاربرد جفر خاص این موارد نبوده و دیده نشده است که استادان جفر، آن را در چنین مواردی استفاده کنند

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

مباحثی در مورد جــفر

25 نظرات
 1. ح می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم که حروف کواکب چیه؟
  واینکه چه کوکبی برای رفع ضعف بدن استفاده میشه
  با تشکر

  1. admin site می گوید

   در بخش آموزش میتونید این موارد رو پیدا کنید

 2. علی می گوید

  سلام استاد گرامی.
  میتوانید ذکر بفرمایید بزرگان علوم غریبه در تاریخ چه کسانی بوده اند؟
  متاسفانه تاکنون پاسخ قانع کننده ای از مدعیان این علوم دریافت نکرده ام..
  یا حسین

 3. م. می گوید

  من تحقیق کردم یجانوشته بود ایجاد محبت بین زن و شوهر جایز نیست یعنی حرامه چون جادوگریه پس مثلا تسخیر شخص هم جادوگریه ؟

  1. admin site می گوید

   بستگی داره چه شخصی این رو نوشته بود ولی ایجاد محبت بین زن و شوهر هیچ ایرادی نداره و اصلا جادو و طلسم نیست اینها آیات قرآنی هست و در قرآن آمده

 4. مینا می گوید

  با سلام

  شخصی که ادعا میکند که استاد علم رمل و علوم غریبه هست از کجا باید مطمئن شد که راست می گوید ؟ ایشون خواستگار بنده بود و آخرین بار بهم گفت از علم رمل استفاده میکنم اگر خوب آمد با هم ازدواج می کنیم . دیگه ازش خبری نشد . آیا او از علم رمل استفاده کرده و متوجه این قضیه شده که ما با هم نمیتوانیم خوشبخت شویم ؟ در ضمن بهم میگفت که استفاده از این علم فقر می آورد و من نمیخواهم زیاد در زندگی شخصی خود از آن استفاده کنم .
  با تشکر فراوان

  1. admin site می گوید

   سلام ایشون بهتون دروغ گفته

  2. زهرا می گوید

   این ادم رو من می شناسم به صدتا دختر این پیشنهاد رو داده اگه قیافشو ببینی از بس پلیده وحشت می کنی . ادم پست و کثیف و پلیدی هست . مواظب باش. خیلی مواظب باش. اسم دخترا رو می پرسه زندگیشونو خراب می کنه. این یه بیمار روحی روانیه ایشالا هرجا هست بدبخت بشه

 5. سیدرضا می گوید

  با سلام
  آیا کتابی و یا تالیفی در دسترس است که درباره تفسیر بطون قرآن باشد؟منظور این است که به بطون قرآن پرداخته و کاملا آن را تفسیر کند.
  اگر هست لطفا ذکر کنید،ممنون

  1. admin site می گوید

   تفسیر نمونه
   تفسیر میزان
   تفسیر نور

   1. سینا می گوید

    استاد،منظورم منبعی و یا کتابی و هر اثری بود که به نحوه تکثیر بطن های سوره ها پرداخته باشه،یعنی از این طریق بطون رو بشکافه وآموزش هم بده

    1. admin site می گوید

     من سراغ ندارم شرمنده

 6. سلام می گوید

  استاد عزیز جایی خوندم که نوشتن دعا بدون اینکه موکل در تسخیر نداشته باشی اشتباه هستش وهیچ تاثیری نمیکنه دعا یا اینکه دعا کم تاثیر میکنه خیلی افسرده شدم چون خواستم طلسم رزق وروزی رو بنویسم, بخدا استاد عزیز بدجوری تو تنگنا هستم توضیح بدین ایا حرف ایشون د ست هستش یا نه,کلا توضیح بدین اجرتون با امام زمان

  1. admin site می گوید

   سلام عزیزم .دعاها نسخه هایی که ما در سایت قرار میدیم همشون قرآنی هستنو.و به همراه قواعد کامل که همه میتونن از این نسخه ها استفاده کنند و جواب کاملو میگیرند.مشروط بر ایننکه تمام اداب و ذکات رو رعایت کنند. ولی یه سری مثل طلسمات هستند که اونا نیاز به اجازه داره که ما اصلا توصیه هم نمیکنیم

 7. سینا می گوید

  استاد از طریق علم جفر میشه برای هر سوالی پاسخی پیدا کرد؟

  1. admin site می گوید

   اگه علمو کامل مشرف داشته باشید بله

 8. بنده می گوید

  سلام خدمت شما آقای آذر،امیدوارم موفق و سربلند باشید.خدا را شکر میکنم حداقل شما جزو معدود افراد در فضای مجازی هستید که میتوان نسبت به فعالیت های شما به طور مثبت تفکر کرد.بنده به شخصه از زحمات شما بعنوان فردی که در راه خدا و خلق و با کمترین چشمداشتی زحمت کشیده و به ارائه مطالب بخصوص در زمینه علوم غریبه میپردازید متشکرم.اما ای کاش برخی پست ها و مطالب از جانب شما منتشر نمیگشت.بنده تمام مطالب سایت شما را مطالعه کردم و در مجموع نمره قابل قبولی به آن میدهم،اما بدانید بیان برخی مسائل مطرح شده در سایت هیچ سود و فایده ای برای خلق ندارد. به عنوان مثال مطرح شدن برخی طلسمات و دعاهایی نظیر مغربی بدون علم به وجود واقعی آنها چه دلیلی دارد؟آیا بهتر نیست چنین مطالبی برای عموم و افراد عادی که هیچ تخصصی در زمینه علوم غریبه ندارند مطرح نشود؟
  شما خود ذکر کرده اید که سال ها صرف تحقیق در علوم خفیه کرده اید.حال سوال اینجاست آیا نسبت به تحقیقات خود اطمینان دارید؟آیا به ساعات نوشتن تعویذات،علم دارید؟«که متاسفانه اینگونه نیست و تمام توضیحات شما در مورد ساعات صحیح نیست»آیا میدانید برای ملت ناگاه و سودجو چنین نوشته هایی به مثابه گنج است،حال آنکه نمیدانند در چه ورطه ای گام نهاده اند و چه گرفتگی هایی برای آنها پیش خواهد آمد. سخن فراوان است اما خلاصه میگویم خواهشمندم اگر مطلبی ذکر میکنید،نسبت به آن علم قطع داشته باشید و دقیقا توضیح دهید تا عموم دچار زیان نشوند،و اگر علم کافی ندارید،از ذکر هرگونه مطلب خودداری کنید.
  خدمت شما عرض شود که متاسفانه سوالات زیادی در قسمت نظرات سایت مطرح شده که برخی از آنها بسیار تخصصی است و گاها با سوالاتی مواجه شده ام که مو بر تنم سیخ کرده است،لعنت بر افراد کثیفی که ذهن مردم بیچاره را با نوشته ها و تعویذات ناصحیح و همچنین با سخنان کفرآمیز و غیرواقعی پر کرده اند،چه بسا بسیاری از سوالات بعلت همین ابهاماتی است که بعلت چنین مطالبی در ذهن این افراد ایجاد شده است و آنها به مکانی مثل سایت شما که قابل تامل است مراجعه و سوال خود را مطرح میکنند. از شما فرد محترم خواهشمندم نسبت به اصلاح دانسته های خود اقدام نمایید و در صورت امکان پست های موجود در سایت را مجددا بررسی و نسبت به حذف برخی از آنان اقدام نمایید.
  نام و رایانامه ذکر شده غیر واقعی است،امیدوارم سخنان بنده روشنگر بوده باشد،تا سخنی دیگر خدانگهدار.

  1. admin site می گوید

   سلام دوست عزیز . از تعریف و همچنین از انتقاد شما بینهایت سپاسگذارم. و اینکه اگه ممکنه صفحاتی که در مورد ساعات اگه فکر میکنید اشتباست لطفا لینک بعضی از این صفحات را بفرمایید تا بینم کدوم قسمتو میفرمایید.؟ممنون میشم این صفحلت رو برام بفرستید

   1. بنده می گوید

    سلامی دوباره به شما.«لطفا عبارات داخل گیومه را ذکر نکنید»
    سوال دیگری که بسیار از حقیر میشود این است که در برخی کتب ساعت اول روز را یک ساعت قبل از طلوع افتاب و در برخی کتب همزمان با طلوع افتاب تا یک ساعت بعد میدانند حال کدام درست است؟

    پاسخ چنین است که هر دو روایت اشتباه است و اساسا تقسیم بندی ساعات شبانه روز به دو دوازده ساعت یعنی دوازده ساعت روز و دوازده ساعت شب کاملا اشتباه و از روی جهل است بلکه ساعات شبانه روز به هفت ساعت شب و هفت ساعت روز تقسیم میشود که هر ساعت متعلق به کوکبیست و چون هفت کوکب که به ان کواکب سبعه یا لا سکون میگویند وجود دارد هر ساعت را به کوکبی متعلق میدانند که هر ساعت ۶۰ دقیقه نمیشود بلکه فرمول ان چنین است ابتدا ۱۲ را در ۶۰ضرب کرده و سپس بر ۷ تقسیم کنید که ساعات نجومی بدست می اید ولی متاسفانه عده ای جاهل و نادان که هدفی جز خودنمایی و ابراز نظر احمقانه ندارند ساعات را به دوازده ساعات شب و دوازده ساعت روز میکنند و یکی از دلایل اثر نکردن ادعیه همین است زیرا با این تقسیم بندی دعانویس به جای انجام عمل در ساعت نحس در ساعت شمس و به جای انجام عمل در ساعت سعد در ساعت نحس عمل خواهد نمود که این خود باعث اثر نکردن ادعیه و حتی برعکس عمل نمودن ان خواهد شد.

    1. admin site می گوید

     سلام دوست عزیز .شما این اقا رو قبول دارید.چون این اقا خود شما هستید.و اصلا هم این فرمول صحیح نیست.لطفا منبع این محاسبه رو قید کنید. خواهشا مردمو توی اشتباه نندازید.و از محاسباتی که در سایت چهار سوق و نرم افزار متا سافت هست استفاده کنید

 9. سلام می گوید

  سلام،استاد گرانقدر آیا شخص عادی مثل من هم میتونه جفر رو یاد بگیره؟ میشه لطفاً راهنمایی بفرمایید

  1. admin site می گوید

   بله عزیزم.در اینده نرم افزار متا پرو را در سایت قرار میدیم که فقط محاسبات جفر هست

   1. سلام می گوید

    ممنون استاد گرامی بی صبرانه منتظریم، فقط یک سوال، آیا خودش محاسبه میکنه یا نحوه محاسبه رو آموزش میده؟ سپاسگزارم

    1. admin site می گوید

     سلام خودش محاسبه میکنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم