آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فضیلت تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیه

0

فضیلت تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیه


اولین ذکرى که بعد از اتمام نماز بسیار سفارش شده است تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیه است . از امام صادق علیه السلام مروى است که : ما امر مى کنیم کودکان خود را به تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیه چنان که امر مى کنیم آنها را به نماز، پس ترک آن را مکن که هر که مداومت نماید بر آن شقى و بدبخت نمى شود و در روایات معتبر وارد شده که ذکر کثیر که خدا در قرآن مجید به آن امر فرموده تسبیح حضرت فاطمه سلام اللّه علیه است که باید بعد از هر نماز خوانده شود. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: هر که تسبیح فاطمه سلام اللّه علیه را بگوید و بعد از آن استغفار کند خدا او را بیامرزد و آن بر زبان صد هست و در میزان عمل هزار، و شیطان را دور مى کند و خدا را خشنود مى گرداند. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر که این تسبیح را بعد از نماز بگوید پیش از آن که پاهایش را از حالت نماز برگرداند آمرزیده شود و بهشت بر او واجب گردد و نزد من از آن که هزار رکعت نماز بگذارد در هر روز بهتر است و آن تسبیح این است بعد از هر نماز بلافاصله ۳۴ مرتبه اللّه اکبر؛ ۳۳ مرتبه الحمدللّه ؛ ۳۳ مرتبه سبحان اللّه .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم