آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عاشورا مکتب عشق است

0

عاشورا مکتب عشق است

 

خود معلم بایدمحبوب بشودتا آن درس محبوب بشود،معلم وقتی عاشق شدمحبوب می شود،
معلم باید انیت ونفس خودش رابگذاردبیرون دروبیایددرکلاس باچهره گشاده وشیرین به امیداینکه من این فرشته هاراکه سپردنددست من،من دلشان راخوش کنم وبه آنهاعلم ومعرفت وچراغ راه بدهم،

این مهمترین توفیق برای معلم است، برعکس آنچه که گفتند معلم باید هیبت وجذبه داشته باشد،

جذبه معلم عشق اوست،

هیبت مال وقتی است که آدم حاکمیت بردلها ندارد،هیبت می گیردبرخودش ،

اما وقتی آدم عاشق شد شکوه عشق جایگزین آن جذبه وهیبت می شودوطیف فضای محبت همه را آرام می کندودرآن فضای مناسب برای تعلیم وتعلم قرارمی گیردچون تعلیم وتعلم جذبه وجاذبه است

واگریک خللی ایجادبشوددراین رابطه بین معلم وشاگرداین جریان معرفت اصلا صورت نمی گیردآنچنان که اگرشماکدورتی ازکسی دردلتان باشدحرفهای اورابرمبنای اینکه چه جوابی خواهم دادمی شنوید،واصلا ارتباط تعلیم وتعلم بعدازصاف شدن فضای محبت وفضای عاطفی بین معلم وشاگردصورت می پذیر‌د

روز عاشورا

 بهترین عاشقی را از امام حسین بیاموزیم.بهرین معلم ما اوست

بهترین درس ما هم عاشوراست.

عاشورا روز عشق است,دانشگاه علم و معرفت است

بیایید عشق را از مکتب حسین بیاموزیم

******* السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین*******

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم