آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طب امامان درس ۱۷,شستن با آب سرد در هنگام جوشش

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق

شستن با آب سرد در هنگام جوشش و هیجان خون

۱ . امام صادق فرمود : هرگاه که خون پیامبر به جوش می آمد با آب سرد خود را می شست که حرارت خون پایین می آمد و هرگاه امیرالمومنین داخل حمام می شد ، حرارت خونش بالا می رفت و به هیجان می آید ، آنگاه آب سرد بر بدن خود می ریخت تا حرارت فرو می نشست .

۲ . هرگاه که یکی از خدمتگزاران امام صادق دچار هیجان و جوشش خون می شد ، ایشان می فرمود که : سوپ عدس بخور که جوشش و حرارت خون را فرو می نشاند .

 

همچنین میتوانید نرم افزار کامل و جامع طب امام صادق را دانلود کنید

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم