آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طب امامان درس ۱۵,حجامت ایمنی در برابر مرگ

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق

حجامت ایمنی در برابر مرگ

۱ . امام صادق فرمود : هر کس که خونش یه هیجان آید و حجامت نماید ، باعث مرگ او نمی شود و هرگاه که خواست حجامت کند ، در آخر روز اینکار را انجام دهد .

۲ . طلحه از امام صادق در مورد حجامت در شنبه و چهار شنبه سوال نمود و همچنین حدیثی را که عموم مردم از پیامبر روایت می کنند ، نقل نمود که ایشان ، آن را قبول نکرد و فرمود : این روایت از پیامبر است که هرگاه کسی خونش به هیجان و جوش آمد ، حجامت کند که به او ضرری نمی رساند و باعث مرگش نمی شود . من هیچ یک از اهل بیت را ندیده ام که از این مورد ، بدی یا ضرر را ببیند .

 همچنین میتوانید نرم افزار کامل و جامع طب امام صادق را دانلود کنید

 

 

 

.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم