آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طب امامان درس.۴۴ خواص بادروج

0

طب امامان درس.۴۴ خواص بادروج

۱ . امام صادق فرمود : بادروج ، سبزی انبیاء است و در آن هشت ویژگی است : ۱ – غذا را هضم می کند ۲ – رگ ها را باز می کند   ۳ – دهان را خوشبو می نماید . ۴ – اشتها را زیاد می کند   ۵ – خون را صاف می نماید ۶ –   انسان را از جذام در امان می دارد . ۷ – هنگامی که در درون انسان جای گیرد ، تمام بیماری را از بین می برد . ۸ – بهشتیان سفره خود را به وسیله آن می آرایند .

۲ . امام صادق فرمود : پیامبر به امیرالمومنین فرمود : ای علی ! غذایت را با نمک آغاز کن ، که در آن شفای هفتاد بیماری است . از جمله دیوانگی ؛ جذام ، برص ، گلو درد ، دندان درد و شکم درد .

۳ . امام صادق فرمود : پیامبر فرمود : خداوند متعالی به موسی فرمود : غذایت را با نمک شروع کن و با نمگ به پایان برسان ، چون در نمک شفای هفتاد بیماری است که ساده ترین آنها دیوانگی و جذام است .

۴ . امام صادق فرمود : پیامبر به امیرالمومنین فرمود : ای علی ! غذایت را با کمی نمک شوع کن و با نمگ به پایان برسان ، چون در اینکار ضفای هفتاد ، هشتاد بیماری است ، از جمله : جذام ، دیوانگی ، پیسی .

 


نظر دهید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم