آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طب امامان درس: ۴۳ درمان جذام

0

طب امامان درس: ۴۳ درمان جذام

درمان جذام

۱ . امام صادق فرمود : هر کس که تره تیزک در شب بخورد ، رگ جذام ذر بینی اش زده می شود و شب را می گذارند در حالیکه از آن رگ خون می ریزد .

۲ . امام صادق فرمود : هرکس که پش از خواندن نماز عشاء درون خود را از تره تیزک پر کند و بخوابد ، جای وی او را به سوی جذام می کشاند .

پیامبر فرمود : تره تیزک ناپسند است ، گویی می بینم که درخت آن در جهنم روئیده است و هر کس که بعد از خواندن نماز عشاء درون خود را از تره تیزک پر کند و بخوابد جای وی او را به سوی جذام می کشاند .

   ۳ . امام صادق فرمود : با چوب اراک و چوب انار خلال نکنید که باعث تحریک رگ جذام می شود .

۴ . امام صادق فرمود : از غده های درون گوشت بترسید ، چه بسا که باعث تحریک رگ جذام می شوند .

۵ امام صدق فرمود : امیرالمومنین فرمود : هر کس که گوشت می خورد ، غده های درون آن را خارج کند که باعث تحریک رگ جذام می شوند .

۶ . امام صادق فرمود : پیامبر فرموده است : از خوردن غده ها دوری نمایید ، چون باعث تحریک جذام می شوند . یهودیان به خاطر ترک کردن غده ، درمان شدند . هرگاه جذامی ها را دیدید ، از پروردگار تان عافیت بخواهید و از او غافل مشوید .

۷ .   امام صادق فرمود : خوردن چغندر ، انسان را از مبتلا شدن به جذام در امان می دارد .

۸ . امام صادق فرمود : خداوند ، جذام را از میان یهودیان برداشت ، بدان سبب که چغندر می خورند و رگ ها را بیرون می کشیدند .

۹ . امام صادق فرمود : باد روج ( ریحان کوهی ) سبزی پیامبران است . بدانید که در آن ، هشت ویژگی است : ۱ – اشتها آور است   ۲ –   گرفتگی های رگ ها و مجاری را می گشاید   ۳ –   آروغ را خوشبو می کند  ۴ –   دهان را خوشبو می نماید   ۵ – اشتها را زیاد می کند ۶ – درد و بیماری را از بدن بیرون می راند . ۷ – انسان را از جذام در امان می دارد ۸ – هنگامی که در   درون انسان جای بگیرد ، تمام بیماری ها را از بین می برد .


نظر دهید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم