آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طب امامان درس.۴۲ درمان بیماری خبیث

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار حرز ۱۴ معصوم

طب امامان درس.۴۲ درمان بیماری خبیث

درمان بیماری خبیث

در بحار الانوار آمده که شاید منظور از ایم بیماری جذام یا پیسی باشد .

۱ . اسحاق بن اسماعیل و بشیر بن عمار گفتند : همراه با یونس که مبتلا به بیماری خبیث بود ، نزد امام صادق رفتیم . در مقابل آن حضرت نشستیم و گفتیم : خدا تو را خیر دهد ، تا به حال چنین مصیبتی به ما نرسیده است .

ایشان فرمود : چه شده است ؟ سپس تمام جریان را برای ایشان تعریف کردیم . آن حضرت به یونس فرمود : بلند شو ، وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان ، سپس خداوند را حمد و ثنا بگو و صلوات بفرست ، سپس این دعا را بگو : یا الله یا الله یا اله ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان ، یا رحیم یا رحیم یا رحیم ، یا واحد یا واحد یا واحد ، یا احد یا احد یا احد ، یا صمد یا صمد یا صمد ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ، یا اقدر القادرین یا اقدر القادرین یا اقدر القادرین ، یا رب العامین یا رب العامین یا رب العامین ، یا سامع الدعوات ، یا منزل البرکات ، یا معطی الخیرات ، صل علی محمد و آل محمد   و اعطنی خیر الدنیا و خیر اآخره و اصرف عنّی شر الدنیا و شر الآخره و اذهب مابی ، فقد غافلنی الامر و احزننی .

یونس می گوید : این کار را انجام دادم ، به خدا قسم در شهر بودیم که آن بیماری از من دور شد .

۲ . سلامه بن عمرو همدانی گفت : به مدینه ، نزد امام صادق رفتم و گفتم : ای پسر رسول خدا ! در موسم حج همراه خانواده ام بیمار شدم و از نزد آنها از این بیماری که دچارش شده ام ، به پناه آورده امو آن ، بیماری خبیث است .

فرمود : بلند شو و به حرم رسول خدا برو و با عسل ریال سوره انعام را بنویس و بنوش که این بیماری از تو رفع خواهد شد .

۳ . ذریع گفت : مردی نزد امام صادق آمد و از اینکه یکی از دوستانش دستور داد که تربت امام حسین را با آب باران بنوشد .

می گوید ، این کار را انجام دادیم و خوب شد .

۴ . امام صادق فرمود : چیزی همچون تربت امام حسین برای درمان بیماری خبیث مفیدتر نیست .

گفته شد : چگونه استفاده کنیم ؟

فرمود : با آب باران نوشیده شود و بر جای بیماری در بدن ، مالیده شود ، که انشاء الله مفید و خوب خواهد بود .

 


نظر دهید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم