آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طب امامان درس هشتم,مکروه بودن درمان غیر ضروری

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق

طب امامان درس هشتم,مکروه بودن درمان غیر ضروری

۱ . امام صادق فرمود : پیامبر دوشنبه حجامت می کرد و به حجامت کننده گندم عطا می کرد .

۲ . امام صادق فرمود : پیامبر بعد از عصر دوشنبه حجامت می کرد .

۳ . امام صادق فرمود : پیامبر در سر ، بین دو کتف و پشت گردن را سه مرتبه حجامت می کرد و اولی را حجامت می کرد و اولی را حجامت سودمند و دومی را حجامت کمک کننده و سومی را حجامت نجات دهنده نامیده بود .

۴ . امام صادق فرمود : پیامبر : پیامبر سه جا را حجامت می کرد : ۱ – در سر که آن را حجامت اولین نامیده بود . ۲ – بین دو کتف که آن را حجامت مفید نامیده بود . ۳- در پشت گردن که آن را کمک کننده نامیده بود . در این روایت ظاهراً منظور از پشت گردن ، همان پایین کمر است که مرکز تجمع فضولات بدن می باشد .

همچنین میتوانید نرم افزار کامل و جامع طب امام صادق را دانلود کنید

 

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم