آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شرح طمع توسل ابلیس

0

شرح طمع توسل ابلیس

در کشف الغمه از امام صادق علیه السلام روایت کرده زنی بود از جن که او را عفراء می گفتند و خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می آمد و کلام آن حضرت را می شنید و نزد جنیان صالح می رفت و آنها اسلام را به دست او قبول می کردند و چند روز خدمت آن حضرت نیامد و چون احوال او را از جبرئیل پرسید گفت او خواهری دارد و او را در راه خدا دوست می دارد و به زیارت او رفته رسول خدا فرمود خوشا به حال آنان که در راه خدا با یکدیگر دوستی نمایند به درستی که حق تعالی در بهشت عمودی از یاقوت سرخ آفریده که بر آن هفتاد هزار قصر است و در هر قصری هفتاد هزار غرفه است و حق تعالی آن را برای کسانی آفریده که با هم در راه خدا دوستی نمایند و چون عفراء نزد آن حضرت آمد از او پرسید به کجا رفته بودی گفت به زیارت خواهرم فرمود خوشا به حال کسانی که در راه خدا دوستی نمایند و به زیارت یکدیگر روند.از او پرسیدند

 

 

شرح طمع توسل ابلیس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم