آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سنگ های متناسب با ماه تولد شما

سنگ های متناسب با ماه تولد شما

 

سنگ های متناسب با ماه تولد شما

 

 

سلیمان باش و دستور بده. 

به خشمت بگو : برو اونطرف وایسا. برو و بر سر تکبرم خالی شو.

به قهرت بگو: شما بفرمایید و بین من و جناب دروغ قهر برقرار کنید.

به دیو درونت قاطعانه بگو: نـــــــــه ، من غلام ِ تو نیستم. تو غلام منی.

مانند سلیمان مُـلک وجودت را فرمانروایی کن

 

(دکتر الهی قمشه ای)

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.

متن دوم