آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سعد و نحس ستاگان

0

سعد و نحس ستاگان

 

که نوشتن برخی از ادعیه و اذکار یا تعویذات و خواندن دعا در ان ساعت و عمل در ان ساعت مفید فایده است مثلاً مشتری سعد اکبر است در ساعت ظهور ان و مقابل ان تعویذ حُبّ و حاضر ساختن غایب و رفع عارضه باید نوشت زهره سعد اصغر است در ان تعویذ حُبّ الفت و زبان بندی و خواب بندی باید نوشت عطارد مشترک است در ساعت تجّلی ان تعویذ محبِت و شفای امراض و زبان بندی باید نوشت شمس سعد است در ساعت ان فتوحات و حبّ و شفای امراض نوشتن مناسب است شرف شمس یعنی ساعتی که در ۱۹ فروردین ماه است حروف ویژه ایی که دلالت بر یکی از اسما و صفات خداوند متعال دارد به ترتیبی خاص بر روی عقیق زرد در آن حک میکنند و ان عقیق زرد رنگ را در رکاب انگشتری می گذارند که اثار عظیم بر ان مرتب است قمر را سعد می گویند در ساعت مخصوص ان تعویذ حب و خلاصی و شفای امراض نویسند زحل نحس اکبر است در ساعت ان تعویذ هلاکت اعداد باید نوشت مریخ نحس اصغر است در ساعت ان نابودی دشمن و هلاکت و تمام کارهای منفی را می شود نوشت

ابزار و اقلام نگارش:

در نوشتن برخی ادعیه و اذکار و تعویذات اشاره به پوست نوعی حیوان مثلاً اهو شده است یا فلان قلم و مرکب مانند مشک و زعفران باید به کار نوشتن اید و یا در حریر نگاشته شود البته باید کلمات نورانی اذکار و صفات الهی و نیز برخی ادعیه را با گرانبها ترین مرکب و قلم و ابزار نگارش به رشته تحریر در اورد لیک اگر نیّت سالک متقّی ولایت محور صحیح و سلیم النفس باشد با اشارات نورانی نیت غرض و مقصد و مقصود حاصل خواهد شد واگر ادعیه و اذکار و تعویذاتی که باید بر سطح داخلی کاسه ای چینی نوشت و ان را با اب پاکیزه شست و نوشید که حتماً باید مشک و زعفران و گلاب و از این قبیل باشد

و گاه باید بر یک صفحه مسی یا برنجی یا نقره ای و یا سربی لوح یا تعویذی را نوشت تا اثر خاص خود را نمودار سازد

در مجموعه نرم افزار های صد باب برای هر تعویذ,این موارد کاملا رعایت شده و هر تعویذی با تمام اداب و نفسیر کامل با مجرب ترین تعویذات بیان شده.طوری که هر تعویذ را دقیقا ساعات و زمان و روز آن را مشخص کرده ایم تا کاربر به راحتی بتواند طبق تفسیرات گفته شده ,به درستی انجام دهد تا نتیجه مطلوب را ببرد.

عمل تکسیر:

یعنی اول یک حرف از اخر سطر بر می داریم و یاداشت میکنیم دوم حرف اول سطر رابر میداریم و دنبال حروف اول مینویسیم از اخر حروف دوم را بر می داریم این کار را انقدر تکرار میکنیم که حرف سطر اول بدست اید اصطلاحاً به این عمل تکسیر صدر و موخر گویند مثال ارسلان پس از شش سطر تکسیر شد یعنی صدر و موخر گردید اسم سطر اول بدست می ایدعمل تکسیر

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم