آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سرنوشت انسان در بین دو بیکرانه چگونه رقم می خورد

0

سرنوشت انسان در بین دو بیکرانه چگونه رقم می خورد

سرنوشت انسان در بین دو بیکرانه چگونه رقم می خورد

سلامی گرم به همه دوستان خوب تیم این اپلای

جهان دوقطبی چیست و سرنوشت انسان در بین دو بیکرانه چگونه رقم می خورد
– هفت نت موسیقی آسمان
– ترکیب نتها و ادراک موسیقی آسمانی از دل امواج و ارتعاشات کیهانی و خلق اثری زیبا به نام ” زندگی “
جرم یا ماده دارای جاذبه است و نور در گذر از کنار اجرام بزرگ ابتدا تغییر مسیر داده و سپس به دام میدان جاذبه مغناطیسی می افتد. « اینشتین » این موضوع را ارائه و ثابت کرد .
روح انسان در خارج از کالبد مادی و در فضاهای خاص در فرکانس های لطیف تر از ماده سیر میکند و با آماده شدن ظرف مادی و کالبد فیزیکی آماده ورود به جهان و زندگی زمینی می شود. و زمین این امکان و اقتدار را یافته تا بتواند چونان مادری ، گاهواره ای برای روح تجسد یافته آدمی باشد.
اما در این چرخ گردونْ روزنه ها ، بروج ، درجات یا باب هایی وجود دارد که هر فرد به جبر از یکی از این روزنه ها پا به عرصه گیتی می نهد. چنانکه در درجاتی ، دارای اقتدار و اشراف کامل است ، اما لحظات و درجاتی وجود دارد که هبوط و ضعف او محسوب می گردد و امکان و احتمال هر نوع آسیب و خسارت وجود دارد. همچنین به عنوان یک ذره کوچک ، دائما تحت تأثیر ارتعاشات گاه سازنده و گاه مخرب دیگر اجرام عظیم سماوی نیز قرار می

گیرد. (در نرم افزار متا به صورت دقیق و هوشمند ساعات سعد و نحس و همچنین ساعات کواکب و روزهای قمر در اقرب مخصوص شما هر لحطه محاسبه میشود.)
درجات و روابط سیارات نیز اثرات شگرفی بر سرنوشت او دارد. همچنین حضور دو موجود نورانی در شب و روز و طی درجات و منازل شمسی و قمری و ارتباط مدارات انرژی ماه و خورشیدی با تار و پود وجود انسان عجین شده است.
گاه لحظات غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترلی را در زندگی تجربه کرده ایم که به آن ساعات نحس گفته میشود و بعضاً، همه جهان برای برداشتن یک گـام ، با ما همســو می شوند که به آن سـاعـات سعد گفته می شود . البته در ساعات سعد ، چنین سعادتی نیز به طور کامل نصیب هر کس نمیشود.

 

 

.

نظر دهید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم