آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سرمایه گذاری روی خودمان

0

سرمایه گذاری روی خودمان

آن چنان که همه چیز آتیه ای داردماخودمان هم باید آتیه ای داشته باشیم مااین زندگی خودمان را باید به کمال بهره برداری برسانیم. مردم معمولا روی زمین و طلا و بورس سرمایه گذاری میکنند ولی روی خودشان سرمایه گذاری نمی کنندماخودمان باید گران شویم ما اگرهمان قدر ارزان وبی هویت وبی ارزش ماندیم چه فایده که زمین ودیگرچیزها گران شوند آنچنان که همه چیز روبه گرانی میرود بنگریم ارزش ما ده سال و بیست سال بعد چه قدرخواهدشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم