آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سخنان ائمه,چند چیز موجب برص است

0

سخنان ائمه,چند چیز موجب برص است

 اول – خوردن در حالتى که سیر باشد
 دوم – خوردن و آشامیدن در حالى که جنب است
 سوم – غسل و وضو با آبى که با تابش آفتاب گرم شده باشد.
 چهارم – جماع کردن با زن در حال حیض
 پنجم – خوردن تره تیزک در شب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم