آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سخنان ائمه,چند چیز قوت شهوت را زیاد مى کند

0

سخنان ائمه,چند چیز قوت شهوت را زیاد مى کند

 اول – خوردن هویج
 دوم – خوردن پیاز
 سوم – خوردن گوشت با تخم مرغ
 چهارم – خوردن انار شیرین
 پنجم – عطر استعمال کردن
 ششم – پوشیدن کفش زرد
 هفتم – خوردن خربزه
 هشتم – خوردن حلیم
 نهم – خوردن شیر دوشیده تازه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم