آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم