آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساعات ۱ الی ۳۰ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۵ هجری قمری

0

ساعات ۱ الی ۳۰ ماه ذی القعده الحرام سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ورود قمر به برج عقرب: شنبه  ۳ ذی القعده برابر است با ۸ شهریور ماه ساعت  ۱۰:۴۲

خروج قمر از برج عقرب:دو شنبه ۵ ذی القعده برابر است با ۱۰ شهریور ساعت ۲۱:۵۰

**طبق روایت از امام صادق(ع) در این ماه, ۲۸ ذی القعده هم روز نحسی می باشد**

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه ذی القعده سال ۱۴۳۵ هجری قمری

جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

روزهای قمر در عقرب ماه ذی القعده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه ذی القعده سال ۱۴۳۵ هجری قمری

جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

روزهای قمر در عقرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

[پیش از این] مرگ را تجربه ای مرزی خواندم که قادر است فرد را از وجه روزمره ی ذهنی به وجه هستی شناسانه برساند(وجهی از بودن که در آن از بودنِ خویش آگاهیم)، وجهی که در آن دگرگونی بسیار میسرتر است. «تصمیم» نیز تجربه مرزی دیگری است. نه تنها ما را با مرحله ای رودررو می کند که در آن خود را می آفرینیم، بلکه ما را با محدود بودن چاره ها نیز آشنا می سازد. گرفتن یک تصمیم ما را از دیگر چاره ها محروم می کند. انتخاب یک زن، یک حرفه یا یک مکتب به معنی چشم پوشی از سایر احتمالات است. هرچه بیشتر با محدودیتهایمان مواجه شویم، بیشتر ناچار خواهیم شداز اسطوره خاص بودن، استعدادهای بی پایان، زوال ناپذیری و مصونیت خود در برابر قوانین محتوم زیستی دست برداریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم