آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه صفر سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه صفر سال ۱۴۳۵ هجری قمری

 

در ایام ۱۵ روز اول ماه صفر روز قمر در عقرب نداریم

طبق روایتی از امام صادق علیه السلام روز نحس در ماه صفر یازدهم صفر می باشد

ساعات قمر در عقرب ماه صفر

 

نظرات بسته شده است.

متن دوم