آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روز های هفته و سیارات منسوب به آن

0

برگرفته از نرم افزار متاسافت

روز های هفته و سیارات منسوب به آن ها چنین اند.

بطور کلی روزهای هفته و ساعات شبانه روز هرکدام به دو قسمت سعد و نحس تقسیم میشوند که هردو آن ها شامل بخش های اکبر و اصغر هستند و به یکی از سیارات منسوبند.

به عنوان مثال روز های هفته و سیارات منسوب به آن ها چنین اند.
شنبه ——— زحل ——- نحس اکبر
یکشنبه —— شمس ——- سعد اکبر
دوشنبه —— قمر ——— سعد اصغر
سه شنبه —– مریخ ——- نحس اصغر

چهارشنبه — عطارد —— سعد اصغر
پنج شنبه —- مشتری —— سعد اکبر
جمعه ——- زهره ——- سعد اکبر

این مطلب را به همراه ایام هفته و مبحث قمر در عقرب و روزهای نحس و محاسبه برج ها و خواص مد نظر بگیرید زیرا تمام این مطالب با هم مرتبط است

دایره المعارف فال و علوم متافیزیک

مجموعه کتابهای علوم غریبه

آموزش عملی خودهیپنوتیزم و یوگا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم