آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روایات از ائمه معصومین (ع ) راجع به بعضى از خوراکیها,بخش سوم

0

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : انجیر میوه اى هست از بهشت ، بخورید که بواسیر را قطع و نقرس را نفع مى بخشد.
 امام صادق علیه السلام : بر شما باد به خوردن بادنجان در حالى که بورانى کرده باشید زیرا که شفا و امان است از برص .
 امام صادق علیه السلام : ترک نکنید شام خوردن را اگر چه سه لقمه با نمک باشد هر کس یک شب شام نخورد رگى از رگهاى جسدش مى میرد و ابدا زنده نگردد.
 امام رضا علیه السلام : مسواک نمودن چشم را جلا مى دهد وموى را مى رویاند و آب ریختن چشم را بر طرف مى کند.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : شکم خانه هر بیمارى و پرهیز سر هر درمانست .
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بیماران خود را بر خلاف میلشان به خوردن غذا وادار نکنید زیرا خداوند آنها را مى خوراند و مى نوشاند.
 حضرت على علیه السلام : دلهاى خود را بز یا دورى در خوردن و آشامیدن نمیرانید. دلها مانند زمین مزروعى است که چون زیاده از حد لزوم آبش بدهند مى میرد و استعداد خود را براى کشت و ذرع از دست مى دهد.
 حضرت صادق علیه السلام : کسى که مى خواهد همیشه زنده بماند یعنى اگر بخواهد عمرش طولانى باشد. غذاى صبح را زودتر و شام را دیر میل کند با زنان کمتر همبستر شود و قرض خود را سبک کند.
 حضرت صادق علیه السلام : کسى با مبتلاى به جذام تکلم نکند مگر این که به مقدار یک متر و نیم با او فاصله داشته باشد.
 حضرت صادق علیه السلام : شیر بدن را فربه ، خون را زیاد، قلب و دماغ و نخاع و باه را تقویت مى کند و براى سینه و سرفه بسیار نافعست .
 حضرت صادق علیه السلام : شیر گوسفند یک نوع ضد عفونى و دفع سم است ، چنانچه با روغن بادام و صمغ بصرى خورده شود سرفه را بر طرف مى کند.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در هفته اول عروسى ، عروس را از خوردن شیر، سرکه ، خربزه و سیب ترش جلوگیرى کن ، چون در هفته اول عروسى ، رحم زن سرد است و اگر این غذاها را بخورد، موجب نازایى و عقیم شدن او مى گردد.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به زن باردار، در آن ماهى که باید بزاید خرما بدهید زیرا فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به را به زنان باردار خود بخورانید زیرا که اطفال شما را زیبا مى کند.
 امام رضا علیه السلام : هرگاه چیزى خوردى بر پشت بخواب و پاى راست را بر روى پاى چپ گذار.
 امام رضا علیه السلام : فضیلت نان جو بر نام گندم مانند فضیلت ما اهل بیت است بر سایر مردم و نان و طعام جو قوت پیغمبر است .
 امام جعفر صادق علیه السلام : براى صاحب اسهال برنج نیکوست و براى صاحب سل که دردها را از بدن مى کشد.
 امام موسى کاظم علیه السلام : گوشت کبک ساق پا را قوى مى گرداند و تب را بر طرف مى کند.
 حضرت على علیه السلام : اگر مغز گردو و پنیر را با هم بخورى دواست و هر یک را که تنها بخورى درد است .
 حضرت صادق علیه السلام : انگور سیاه بخورید تا غمت زایل شود.
 حضرت صادق علیه السلام : هر مومنى که یک انار را تمام بخورد خدا شیطان را از روشنى دل او چهل روز دور گرداند.
 امام رضا علیه السلام : انجیر گند دهان را زایل مى کند، استخوان را سخت و مو را مى رویاند.
 حضرت صادق علیه السلام : حق تعالى آدم را از خاک آفرید پس خوردن خاک را بر فرزندان او حرام گردانید.
 حضرت امام محمد باقر علیه السلام : بزرگترین دامهاى شیطان خوردن خاک و گل است و دردها در بدن حادث مى کند و خارش بدن و بواسیر از آن بهم مى رسد و دردهاى سودا از آن متولد مى شود و قوت را از ساق و قدم مى برد.
 امام رضا علیه السلام : داخل شدن به حمام با شکم پر باعث قولنج مى گردد.
 امام رضا علیه السلام : زیاد تخم مرغ خوردن موجب بزرگى سپرز و باد سر معده مى شود.
 امام رضا علیه السلام : خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب مى کند.
 امام رضا علیه السلام : زیاد خوردن گوشت گاو موجب کندى ذهن و تحیر فهم و کثرت فراموشى مى شود.
 امام رضا علیه السلام : هر کس مى خواهد به گوش درد مبتلا نباشد هنگام خوابیدن مقدارى پنبه در سوراخ گوش خود بگذارد.
 امام رضا علیه السلام : هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور ببیند هر روز سه قاشق از غذاى عسل بخورد.
 امام رضا علیه السلام : هر کس از زکام در ایام تابستان ناراحت است هر روز یک خیار بخورد و از نشستن در آفتاب پرهیز کند.
 امام رضا علیه السلام : در فصل بهار باید از خوردن پیاز و سیر و ترشى پرهیز کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم