آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

روایات از ائمه معصومین (ع ) راجع به بعضى از خوراکیها,بخش دوم

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق

امام صادق علیه السلام : هر کس دچار ضعف قلب و بدن است باید گوشت بره با شیر بخورد.
 امام صادق علیه السلام : پیاز دهان را خوشبو مى کند و کمر را محکم مى گرداند و پوست را نرم مى سازد.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بر شما باد به نمک که شفاى هفتاد درد است که جذام و برص و جنون از آنها است .
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : حنا ببندید که چشم را روشنى مى بخشد و موى را مى رویاند.
 امام محمد باقر علیه السلام : کنیزى از او گرفتار خونریزى شدید حیض شد، چنان که مشرف به موت گشت . حضرت باقر علیه السلام دستور داد که به او سویق عدس بخورانند، خورد و خوب شد.
 امام صادق علیه السلام : آب و نوشیدنى را به نفس بنوشید بهتر است تا این که به یک نفس آشامیده شود.
 امام محمد باقر علیه السلام : در تره چهار خاصیت است . باد را بر طرف مى کند و دهان را خوشبو مى سازد، بواسیر را قطع مى کند و همیشه خوردن آن موجب ایمنى از جذام است .
 حضرت على علیه السلام : جویدن کندر دندانها را محکم مى کند و بلغم را بر طرف مى نماید و بوى دهان را مى برد.
 امام کاظم علیه السلام : به کسى که از رطوبت ناراحت بود فرمود: پونه را بکوبد به قدرى ناشتا بخورد.
 امام صادق علیه السلام : پیامبر صلى اللّه علیه و آله زکام را درمان نمى کردند و مى فرمودند: کسى نیست که عرق جذام نداشته باشد، وقتى انسان زکام بگیرد عرق جذام را ریشه کن مى کند.
 امام صادق علیه السلام : هر کس به بخورد تا چهل روز حکمت بر زبانش جارى شود.
 امام صادق علیه السلام : پس از خروج از حمام پاها را با آب سرد بشویید که درد سر را بر طرف مى کند.
 امام صادق علیه السلام : هر کس هنگام خواب انار بخورد تا صبح در امان است .
 امام رضا علیه السلام : چیزى سودمندتر از نان برنج براى مسلول نیست .
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به بخورید که حافظه را زیاد مى کند و خلط سینه را از بین مى برد و فرزند را زیبا مى گرداند.
 امام صادق علیه السلام : اگر مردم خاصیت سیب را مى دانستند فقط با سیب به درمان مریض مى پرداختند.
 امام صادق علیه السلام : هر کس غذا را با نمک شروع کند هفتاد درد و آنچه او نمى داند و خدا مى داند از او دفع مى گردد.
 امام صادق علیه السلام : باقلا ساقهاى پا را خالص و محکم مى گرداند.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر کس سداب بخورد و پس از آن بخوابد از طاعون و دمل و سینه پهلو در امان خواهد بود.
 امام موسى کاظم علیه السلام : جوانى از امام هفتم علیه السلام بیمار شد. امام سراغش را گرفتند. عرض کردند به طحال گرفتار شده ، حضرت فرمودند: تا سه روز به او تره بخورانید، خوراندیم ، شفا یافت .
 امام صادق علیه السلام : زنانتان را در حاملگى خرما بدهید تا فرزندانتان زیبا شوند.
 امام صادق علیه السلام : سویق عدس عطش را از بین مى برد و معده را قوى مى سازد.
 امام صادق علیه السلام : ناشتا خربزه خوردن موجب فلج مى شود.
 امام صادق علیه السلام : بر شما باد به کاهو خوردن که خون را تصفیه مى کند.
 حضرت على علیه السلام : گلابى قلب را جلا مى دهد و دردهاى درون را به اذن حق شفا مى بخشد.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : خوردن انجیر باعث مى شود از قولنج در امان باشید.
 امام صادق علیه السلام : درباره سنجد فرمود: گوشت آن گوشت ، پوستش پوست و هسته اش استخوان را مى رویاند، با این حال کلیه ها را گرم و معده را شستشو و پاکیزه مى گرداند و نگهدار انسان از بواسیر و قطره قطره آمدن بول است . ساقها را نیرومند و عرق جذام را ریشه کن مى نماید.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : آب را آهسته و جرعه جرعه بنوشید و یک مرتبه بدون نفس ننوشید زیرا مبتلا به درد کبد مى شوید.
 امام صادق علیه السلام : براى درد کمر عدس نافع است .
 امام صادق علیه السلام : خربزه بخورید که سنگ مثانه را آب مى کند.
 امام رضا علیه السلام : انجیر بوى بد دهان را از بین مى برد و استخوان را محکم مى کند و مو را مى رویاند و بیمارى را برطرف مى کند و با بودن انجیر نیازى به داروى دیگر نمى باشد.
 امام صادق علیه السلام : سودمندتر از کوبیده و نرم شده سیب دارویى براى مسموم نمى شناسم
 امام صادق علیه السلام : مردى عرض کرد شکمم درد و صدا مى کند. امام فرمودند: چرا سیاهدانه نمى خورى که در آن شفاى همه دردها است .
 امام صادق علیه السلام : در سیاهدانه شفاى هر بیمارى است . ما از آن براى تب ، سردرد، ورم چشم ، درد معده و هر دردى استفاده مى کنیم و به وسیله آن از خدا شفا مى گیریم .
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به هر شهرى که وارد شدید از پیاز آن بخورید که وبا و بیمارى آن شهر را از بین مى برد.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بر شما باد به زیتون که سوداء را خوب کند و بلغم را بر طرف نماید و اعصاب را محکم و قوى گرداند و ضعف و ثقل را از معده ببرد.
 امام محمد باقر علیه السلام : گوشت کبوتر، گوشت با برکتى است آن را به آدم مبتلا به یرقان بخورانید و بریان کنید.
 امام صادق علیه السلام : سرکه دل را نورانى مى کند.
 پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر کس یک عدد انار بخورد دل او را نورانى کند و بر طرف کند از او وسوسه شیطان را تا چهل روز.
 حضرت على علیه السلام : خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ در وقت صبح ناشتا جمیع مرض ها را دفع مى کند مگر مرگ را.
 حضرت على علیه السلام : خوردن به ، قوت مرد را زیاد و ضعف او را بر طرف مى کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم