آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دعا جهت اداى قرض زیاد از حضرت عیسى علیه السلام

0

دعا جهت اداى قرض زیاد از حضرت عیسى علیه السلام
مردى به حضرت عیسى بن مریم علیه السلام شکایت کرد از دین خود فرمود بگو:

اللهم یا فارج الهم و منفس الغم و مذهب الاحزان و مجیب دعوه المضطرین یا رحمن الدنیا و الاخره و رحیمهما انت رحمنى و رحمان کل شى ء فارحمنى رحمه تغنینى بها عن رحمه من سواک و تقضى بها عنى الدین .

پس هرگاه به قدر پرى زمین طلا مدیون باشد حق تعالى ادا فرماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم