آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دعای محفوظ ماندن,در بیان فوائد شش آیه دفع دشمن

0

از ائمه دین اسلام علیهم السلام چنین روایت فرموده اند که هیچ دعایی بهتر از این حرز نیست پس هر که بامداد این شش آیه را بخواند و به شش جهت خود بدمد خدای عزوجل هفتاد گونه بلا از وی بگرداند اگر در خشم سلطان یا در دست ظالمی گرفتار گردد یا در بند ظالمی زندانی افتد این آیه ها را بخواند و به شش جهت خود بدمد از آن بلا خلاص یابد و هر کس که هر روز بخواند یا با خود دارد,عجیب دارم که در همه روی زمین از کسی ترسد یا باک دارد,و از هیچ آفریده او را بیم و ضرر نرسد و غمازی و بد گویی در حق او بد نتوان کرد و هر که هر روز بخواند حق تعالی هفتاد هزار فرشته را میفرستد تا خواننده این دعا و آیات را از فوق و تحت ویمین و یسار و قبل و بعد نگاه میدارد و در هر آیتی ده حرف(قاف) است, و هر قاف را چندین هزار خاصیت است از جمله خواص این است که هر که بر خواندن این شش آیه مداومت نماید عمر او دراز باشد و رزق او واسع گردد و در کاری که شروع کند او را موفق باشد,زیرا را که فوت و بقا و رزق از حروف قاف خالی نیست و شیخ عبد الله البافقی رحمه الله در کتاب دراالنظیم خواص و فواید بسیار در مداومت این شش آیه بیان کرده و گفته از اسماء و اعظم خالی نیست و طریق این آیات این است که در وقت قرائت هر آیه تامل و توجه قافها نماید و به نزد هر قاف یک انگشت فرو گیرد و چون تمام شود فتح انگشت ها نماید تا آخر, و چون هر شش آیه تمام کند پنجاه نوبت بگوید (یا قوی) و پنجاه نوبت بگوید یا(باقی) و پنجاه نوبت بگوید(یا رزاق) و اگر این آیات را در صدر دعا بخواند البته دعا مستجاب شود و به هر مقصود و مراد که خواهد مقرون گردد و به اجابت رسد (بعون الله و المنه)و اما شش آیه دفع دشمن:

 

جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید:

دعای زبان بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعای زبان بندی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم