آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دعای محبت قوی بین زن و شوهر

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت

دعای محبت قوی بین زن و شوهر

با سلام خدمت دوستان خوبم.

این دعا از مجموعه دعاهای نرم افزار ۱۰۰ باب محبت است که نسخه اول این نرم افزار در هفته اینده در سایت قرار خواهد گرفت

به ترتیب وفق میتوان دعای ذیل را نوشته با بخور آغشته کرده به طرفین میدهید که همراه داشته باشند.این دعا خواص معجزه داشته و بسیار از اولیاء آنرا تجویز کرده اند.

(بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحیم*وَقُلِ الحَمدُ لِلهِ الَذی لَم یَتَخِذ وَلَدًا یَکُن لَهُ شَریکٌ فِی المُلکِ وَلَم یَکُن لَهُ یَتَخِذ وَلَداً وَلَم یَکُن لَهُ شَرِیکٌ فِی المُلکِ وَلَم یَکُن لَهُ وَلِیٌ مِنَ الذُلِ وَکَبرِهُ تَکبیراً*الم الم المص الرالر الر المر الر کهیعص طه طسم طس طسم الم الم الم الم یس ص حم حم حمعسق حم حم ح حم ق ن اَالَهُمَ رَبَ جِبرِیلَ وَمیکَائِیلَ وَ اِسرافِیلَ وَعَزرَائیلَ هَیِج قَلبَ فُلانِ بنِ فُلانَهَ بِمَحَبَهِ فُلاَنَهِ فُلانَهَ وَخُذ سمعَهُ وَبَصَرَهُ وَقَلبَهُ وَلِسانَهُ حَتَی یَاتی اِلَیهَا وَاَلَقِ مَحَبَهٍ وَمَوَدَهً بَینَهُمَا*).

 

 

توضیح:

خوانندگان دقت کنند که از این عمل در امر خیر استفاده کنند در غیر این صورت نتیجه فلاکت برای عمل کننده است.

در حین نوشتن بخور کندر را بسوزانید و دود کنید که این بخور در عطاری ها زیاد یافت می شود.

ساعات و اداب نوشتن را خوب رعایت کنید که در بخش اداب مشترک همین نرم افزار درج شده است

این دعا را باید در دو برگ جداگانه نوشت یکی برای زن و یکی برای مرد

وقتی برای زن مینویسید در قسمت فلان زاییده فلانه که به رنگ قرمز هست اسم مرد و مادرش و در قسمت صورتی اسم زن و مادرش را بنویسید

و برای مرد مینویسید در قسمت قرمز اسم زن و مادرش و در قسمت صورتی اسم مرد و مادرش را بنویسید.

بعد از نوشتن این دعا را روی بخور قرار دهید بگزارید بخور به دعاها برخورد کند

سپس دعایی که برای زن نوشته شده را با تکه ای ازپارچه لباس مرد بپیچید و در گردن زن قرار دهید و دعایی که برای مرد نوشته شده را با تکه ای از پارچه لباس زن بپیچید و به گردن مرد قرار دهید.و یا میتوان دعاها را در بالشتشان قرار داد. که شب موقع خواب سر روی همان بالشت قرار دهند.

 

****

***

**

*

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم