آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دعای بــستن زبـــان اشـــخاص

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب زبانبند

دعای بــستن زبـــان اشـــخاص

 

هر کس این طلسم را با خود حمل کند,سخنش قاطع میشود

فقط مواظب باشین در ساعات نحص خودتون اینو ننویسین

 

طلسم زبان بند

قاعده:

بهترین زمان و قوی ترین زبان این تعویذ دوین جمعه ماه قمری

دهان خود را در حین نوشتن شیرین کنید

از بخورات استفاده کنید.میتو.انید از عنبر خوشبو هم استفاده کنید

ابتدا قلم سپس کاغذ را در دست بگیرید

بهترین مرکب برای نوشتن اب زعفران و کاغذ زرد رنگ می باشد

بعد از پایان  امضای تعویذ را هم بنویسید

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم