آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دانلود کتاب نقد جاودان

0

دانلود کتاب نقد جاودان

 

این کتاب یکی از پر مخاطب ترین کتاب های سال شناخته شده بود.و به علت اینکه کاربران زیادی این کتاب را درخواست دادند.به خاطر همین این کتاب که در شش جلد می باشد را برای شما اماده و در سایت پی دانلود قرار دادیم.در واقع این کتاب از چندین کتاب تشکیل شده که در مورد موضوعات بسیار زیادی بحث و اموزش میدهد .اموزشهای این کتاب بسیار  کامل و جامع می باشد.نوع نگارش این کتاب هم  چاپی و با کیفیت است

مشخصات کتاب:

نام کتاب:نقد جاودان

نوع فایل:پی دی اف                                   

حجم فایل:۶۸ مگا بایت

تعداد صفحه:۶۰۴ صفحه

نوع نگارش:چاپی و با کیفیت

منبع: http://paydownload.ir

قیمت کتاب: ۳۰۰۰ تومان

نحوه خرید:خرید آنلاین و دانلود کتاب همان لحظه

 

لینک خرید آنلاین و دانلود کتاب


 

نظری به زندگانی علامه میرجهانی و کتاب گنج رایگان

به قلم سعید جازاری معمویی

فهرست:

دفتر اول نظری به دوران زندگی علامه

مهاجرت

بخش اول:اولین مهاجرت به اصفهان

الف-حکایتی در محضر استاد

ب- کشف سیادت

۱-نشست بزگان فامیل و سفر به جشوقان

. . . .

دفتر دوم گنج رایگان

گفتار اول ختوم:

الف- ختم ایه نور

ب- ختم منسوب به حضرت زهرا(سلام الله علیها)

ج-ختم قل هو الله

د-ختم منقول از شیخ بهایی

ه- ختم دیگری از ایه نور(اربعین)

و-ختم در تصفیه قلب

ز- ختم بسم الله برای شفای مریض

ح-ختم دیگر از آفادات شیخ حسنعلی اصفهانی(ره)در تهذیب نفس

ط-ختم منقول از اقا نجفی  اصفهانی

ی- ختم بحر العلوم نجفی

ک- ختم سوره قیامت و ذکر امام سجاد در مکاشفه بحر العلوم

ل- ختم و شرح دعای طمطام

م-ختم آیه قل اللهم مالک الملک

ن- ختم برای زیاد شدن حافظه

 

گفتار دوم قواعد:

قاعده اول:شناخت طالع وقت و بروج

الف-شناخت طالع وقت

ب- شناخت طالع بروج

قاعده دوم: در دانستن برج ماه

طریق اول

طریق دوم

طریق سوم

طریق چهارم

طریق پنجم

طریق ششم

قاعده سوم: در طلوع و غروب ماه

قاعده چهارم: در دانستن طالع شخص

قاعده پنجم:در دانستن طالع محل اقامت

قاعده ششم:در شناختن ساعت خوب و بد

قاعده هفتم: بیان محدوده شب

قاعده هشتم: تقابل کواکب

قاعده نهم: در تعیین زمان استجابت دعا

قاعده دهم: در تعیین اول ماه,روز عرفه,عید قربان و یوم الشک

ملخص این قاعده

قاعده یازدهم: روا  شدن حاجت مضطر

قاعده دوازدهم:در تعیین توافق و تنافر بین دو نفر

قاعده سیزدهم: نکته ای از جفر

 

قاعده چهاردهم: در اسم اعظم (بیانمحمود دهدار)

بیانی دیگر(۱)

بیانی دیگر(۲)

نیکو تدبر کن

دایره ابجدی دور کبیر

دایره ابجدی دور صغیر

قاعده پانزدهم: اطلاع از چگونگی بر آورده شدن حاجت

در اطلاع از ضمیر سوال کننده

قاعده شانزدهم: در بیان منازل قمر و کواکب

قاعده هفدهم: نسبت بروج و اعضاء بدن

قاعده هجدهم: محل مناسب نشستن در مجلس بزرگان

قاعده نوزدهم: احکام بیوت و  طوالع

تبصره:

قاعده بیستم:معرفت فصول و وزیدن بادها(به قول حکیم سادن هندی)

قاعده بیست و یکم: در کیفیت استخاره از قرآن مجید

الف-تفال

ب- منسوب و موید

موعظه

قاعده بیست و دوم: استخراج کسور مربعات

قاعده بیست و سوم:در  دفع شر

قاعده بیست و چهار: بعضی از قواعد مثلث و احکام آن

خاصیت دیگر

قاعده بیست و پنجم: زیاد شدن حافظه

در صاحب فرزند شدن

حکایت سنگ یا علی

پند و اندرز

قاعده بیست و ششم:سرمه اسرار

قاعده بیست و هفتم:برای رفع تاریکی چشم

قاعده بیست و هشتم:برای تقویت دماغ

قاعده بیست و نهم:سرمه برای چشم

قاعده سیم: در معرفت طالع

قاعده سی و یکم: از خواص حروف بسم الله

قاعده سی و دوم:در رمل

از خواجه نصر الدین طوسی

نکته ای دیگر از رمل(بیرون اوردن دفینه)

قاعده سی و سوم:دعای قاموس القدره و فوائد آن

قاعده سی و چهارم:حروف قلقطیر و شرح آن

قاعده سی و پنجم:دعای حرز یمانی(سیفی) و برخی خواص آن

الف-طریق گرفتن مدخل(شیخ بهایی)

ب- اسامی دیگر حرز یمانی و برخی نکات خاص

ج-خواص حرز یمانی

۱-      خواص اخرویه

۲-      خواص دنیوی    

د-برخی از آثار این حرز

ه- در شرایط خواندن حرز

خاتم

و- روشی دیگر در استفاده از خاتم

ز-محل اشارات حرز

۱-      اشارات ظاهر

۲-      اشارات خفی

۳-      ادعیه وسط اشارات خفی

ح- اشارات اربعه قتل

*بیان نکته ای مهم

ط- اعتصام سیفی

ی- اعتصام دیگر

ک-اعتصام مناجات سیفی

ل-اعتصام سید علی همدانی

م-دعای سیفی مبارک

ن- اختتام سیفی

قاعده سی و ششم- اشتراک حروف

قاعده سی و هفتم-قاعده اتصالات در جفر

الف- مقدمه اول

ب- مقدمه دوم

فصل اول:اتصال کلی جامع

فصل دوم:اتصال عنصری

فصل سوم:اتصال مرتبه ای

ج-مقدمه سوم در نحوه سوال

جدول نظریه نظریه نظریه

باب اول:نحوه بدست آوردن چهار حرف

بخش اول:اتصال کلی حروف

بخش دوم:قاعده کلیه(طرح بروجی)

بخش سوم:اتصال عنصری طبی و احکام آن

صور اتصال حروف

(الف)صور موافق و ممائل و طالب و مطلوب

مثال اول

مثال دوم

مثال سوم

مثال چهارم

تنصره

(ب)صور مخالف و ضد و نقیض

مثال اول

مثال دوم

مثال سوم

۱-نکته اول

۲-نکته دوم

بخش چهرم: اتصال مرتبه ای و احکام آن

قسم اول-صور بدون طرح

بحث اول

بحث دوم

بحث سوم

بحث چهارم:توضیح مقال در شرح این اتصال

قسم دوم اتصال مرتبه ای

فرع اول:شرحی بر قاعده

فرع دوم:چند نکته

باب دوم:قاعده مستحصله گرفتن

بخش اول:قسمت بدون تلافی

بخش دوم:قسمت با تلافی

قاعده سی و هشتم: نکاتی در طب

قاعده سی و نهم: جدول (آنچه هنگام دیدن ماه باید به آن نگریست)

قاعده چهلم: جدول (انچه هر ماه بر روی آن بینند)

رخ مه لقا

قاعده چهل و یکم:سخنان علی(علیه السلام)در قلم و کتاب

قاعده چهل و دوم:حروف خط میخی اریایی

قاعده چهل و سومسخنان علی علیه السلام در فلسفه

قاعده چهل و چهارم:خط عبری

بخش اول:حروف عبری

بخش دوم:اعراب خطوط عبری

بخش سوم:برخی اصطلاحات اسرائیلیان

قاعده چهل و پنجم: نکته ای از جفر خافیه

الف-عنصر آتش

ب-عنصر باد

ج-عنصر خاک

د-عنصر آب

قاعده چهل و ششم:سخنان علی (علیه السلام) در کیمیا

علم سر و تعالی و کمال

قاعده چهل و هفتم:خواص رئوس اربعه و عزیمت آن

عزیمت رئوس اربعه

قاعده چهل و هشتم:نکته ای در اجابت سریعتر دعا و طلب

قاعده چهل و نهم:عمل محبت

قاعده پنجاهم: در ساختن انواع رنگها

قاعده پنجاه و یکم: برای تخریب و تفریق

قاعده پنجاه و دوم:دفع نحوست از عامل

قاعده پنجاه و سوم: عمل محبت و عزیمت آن

قاعده پنجاه و چهارم:دعای قرئیا

در اصول دین

قاعده پنجاه و پنجم:پیدایش فرقه متصوفه ذهبیه

قاعده پنجاه و ششم:ادویه برخی امراض

۱-دوای صرع و ام صبیان

۲-دفع و ریختن سنگ مثانه

۳-امراض گوش و کری قدیمی

۴-بند آوردن حیض(نامنظم)

منضج دیگر

۶-مطبوخ ضد کرم امعاء

۷-منضج سودا

۸-درد سینه ,سرفه و امراض سینه

۹-ذات الجنب و ذات الریه و درد سینه و صرفه

۱۰-اقسام بو اسیر به طور کلی

قاعده پنجاه و هفتم: ابطال سحر

نامه ای از مرحوم نخودکی

قاعده پنجاه و هشتم:مساله فقهیه

قاعده پنجاه و نهم: از سخنان علی علیه السلام در ریاضی

قاعده شصتم: جذر اعداد اصم

قاعده شصت و یکم : در هندسه

قاعده شصت و دوم: انواع خطاب های قرآن

 

قاعده شصت و سوم:حضور ائمه بر بالین محتضر

قاعده شصت و چهارم:احکام ماه های عربی

قاعده شصت و پنجم:گرفتن روغن انتیمون

قاعده شصت و ششم: گرفتن روغن سرب

قاعده شصت و هفتم:طریق گرفتن روغن نمک برای حل طلا

قاعده شصت و هشتم:تدبیر سرنج برای قروح خبیثه و سرطان

قاعده شست و نهم:کلام حضرت صادق علیه السلام در معرفت صاحبان عقول

قاعده هفتاد: دفع طلسمات دفاین

قاعده هفتاد و یکم:تحقیق عرفانی در مفهوم و معنای بسم الله الرحمن الرحیم

قاعده هفتاد و دوم:عدد بعضی از آیات و سوره برای حوائج

قاعده هفتاد و سوم: طریق استخراج ملک و اعوان از لوح مربع

قاعده هفتاد و چهارم:قواعد شروع به عمل الواح

الف-استخراج نام موکل

ب- نکته بسیار مهم در این قاعده

قاعده هفتاد و پنجم:تاثیر نفس و دم

قاعدع هفتاد و ششم: نوشتن لوح مربع

قاعده هفتاد و هفتم:خواص شانزده خانه مربع

جداول خواص مربعات شانزده گانه

قاعده هفتاد و هشتم: تاثیر عدد برخی از آیات قرآنی

اول:جهت علو مراتب,ازدیاد عزت,مال و جاه

دوم:جهت محبوب شدن در دلها

سوم:جهت محبت و اصلاح میان دو نفر

چهارم:جهت قبول افتادن سخن و ظفر یافتن بر دشمن

پنجم:جهت طلب مهمات از سلاطین,حکومت,منصب و امثال آنها

ششم:جهت رسیدن به مرتبه عالی نزد ملوک و عوان الناس

هفتم:جهت ازدیاد عزت,رفع,آبرو و زیاد شدن جاه,جلال,مال و  منال

هشتم:جهت طلب شغل و عمل از حکام و سلاطین

نهم:جهت رفتن نزد حکام و سلاطین و روا شدن حاجت

دهم: به جهت بر امدن حوائج و مهمات نزد ظالمان

یازدهم:جهت حصول مطلب,قبول افتادن سخن,مطیع و منقاد ساختن خلق

دوازدهم:جهت دفع شر ظالمان و ستمکاران

سیزدهم: جهت ایمن بودن از خوف پادشاه و محفوظ بودن از شر او

چهاردهم:جهت تسخیر عوام الناس

پانزدهم: جهت تسخیر خلایق و کثرت هجوم عوام الناس و بسیاری معامله م منافع

شانزدهم:جهت عزت و تقرب نزد حکام,سلاطین,اکابر,بزرگان و معروف گردیدن

نزد جمیع خلایق

هفدهم :جهت محبت

هجدهم:جهت توسعه رزق و اداء دین و برطرف شدن فقر و درویشی

نوزدهم:جهت توسعه رزق

بیستم:جهت خلاصی زندانیان

بیست و یکم:جهت ازدیاد محبت

بیست و دوم:جهت افزودن شدن محبت

بیست و سوم:جهت اطلاع از احوال و دانستن مطلب خود در خواب

بیست و چهارم:جهت تحبیب

بیست و پنجم

بیست و ششم: جهت احضار

بیست و هفتم: در تسخیر خلایق و حصول علوم غریبه

بیست و هشتم: در شرف شمس

بیست و نهم: برای دوستی زن و شوهر

سی ام:جهت ترقی و علو مراتب

سی و  یکم:جهت ایمن بودن از ظلم و ستم

سی و  دوم:جهت دیدن کسی

سی و  سوم:بجهت اوردن غائب

سی و چهارم:اگر عمل به جهت اتصال باشد

قاعده هفتاد و نهم: تسخیر حروف

قاعده هشتاد: قاعده تسخیر حروف و جداول آن

قاعده هشتاد و یکم: عزیمت حروف

تک تک نوع حروف از الف تا ی

قاعده هشتاد و دوم:نوع دیگر از عزیمت حروف

قاعده هشتاد و سوم: تسخیر و دعوت کواکب

قاعده هشتاد و چهارم:عزائم هفت کوکب

قاعده هشتاد و پنجم:شرایط نوشتن تعویذات

قاعده هشتاد و ششم:شناخت ساعات و طالع

جدول ساعات روزهای هفته

جدول ساعات شبهای هفته

قاعده هشتاد و هفتم: بیان رفتار و نوشتن لوح مثلث

مبحث اول: بیان اعمال پیش از نوشتن مربع مثلث

مبحث دوم: قاعده بیرون آوردن نام ها از مثلث

مبحث سوم:دفع شر مثلث

مبحث چهارم:قول مشایخ یونانی در دفع شر مثلث

قاعده هشتاد و هشتم:قاعده صحیح مجرب در تفریق

قاعده هشتاد و نهم:دفع مرض مصروع

قاعده نود: روان شدن نفس

قاعده نود و یکم: رهایی از هلاکت

قاعده نود و دوم:دفع دشمن

قاعده نود و سوم:کلام در اول افریده خدا

تحقیق نورانی

دفتر سوم: فهرست ها ,تعلیقات و تصاویر

فهرست اعلام

فهرست احادیث و روایات

 

 

لینک خرید آنلاین و دانلود کتاب

 

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم